Wilbert Peters

Wilbert Peters is adviseur water & klimaat, vakidioot bij Syntraal. Hij onderneemt met dochteronderneming AquaBASE, werkt als interim adviseur bij overheden, aannemers en projectontwikkelaars en doet nog wel eens een rechtszaak. “Maar het allerleukste blijft om buiten testen te doen. Lekker met de pootjes in de klei en spelen met water.”

"Ik vind het belangrijk dat wat ik doe iets oplevert en maakbaar is. Op dat vlak ben ik wel ondernemend ingesteld. Binnen Syntraal is de visie dat ieder individu zijn eigen talent heeft en zelf mag nadenken hoe dit verder te maximaliseren. Zo is alles wat ik doe helemaal mijn eigen ding en dat is wel gaaf."

Wilbert Peters 
 
Adviseur Water & Klimaat

Waterbouwkunde
Ik begon ooit op de HTS in Zwolle. Daar heb ik civiele techniek gestudeerd. Ik studeerde af op waterbouwkunde. Mijn afstudeeropdracht bestond uit een onderzoek naar de mogelijkheden van een luchthaven in de Noordzee. Na mijn studie besloot ik verder te leren en begon ik aan de opleiding Land, Water en Milieubeheer aan Larenstein. Dat ging zo goed dat ik de vierjarige opleiding binnen een jaar afgerond heb. Vervolgens ben ik bij een ingenieursbureau gaan werken als tekenaar en bestekschrijver. Daar kwam ik per toeval in het waterbeheer en de rioleringstechniek terecht. Na anderhalf jaar ben ik door een adviesbureau gevraagd of ik voor hen als adviseur stedelijk water aan de slag wilde. Dat was een schot in de roos en ook nog eens dichter bij huis. Uiteindelijk heb ik daar negen jaar gezeten. Toen ben ik door Tauw gevraagd of ik daar wilde komen werken. Nu werk ik sinds drie jaar bij Syntraal en houd ik me bezig met alles wat te maken heeft met stedelijk water en klimaatadaptatie.

AquaBASE
Ik ben ooit via een aantal collega’s bij AquaBASE betrokken geraakt. AquaBASE wil bijdragen aan een klimaatadaptieve en waterrobuuste inrichting van onze openbare ruimte en focust zich op het bufferen en infiltreren van hemelwater in wegconstructies. Toen het nog in de conceptfase stond, werden ik en Ronald Wentink gevraagd wat we van het idee vonden. We hebben het eerste idee tot op de veters toe afgefakkeld omdat dat waterhuishoudkundig gezien nog niet klopte, maar we zagen wel de potentie. Zodoende zijn we bij het team aangehaakt. Na drie jaar is AquaBASE een serieuze BV geworden waar Syntraal mede vennoot van is. Ik ben hierin verantwoordelijk voor het hele waterhuishoudelijke gebeuren. Enerzijds doe ik de hydraulische toets voor projecten die worden gerealiseerd en anderzijds onderzoek ik de potentie van nieuwe circulaire materialen, zodat AquaBASE zich innoverend blijft doorontwikkelen. Ik vind het leuk om steeds weer betere custom-made oplossingen te bedenken. Ook van een andere manier van werken en waardecreatie leer ik veel. Even niet het uurtje factuurtje werk.
Meestal ben ik één tot twee dagen in de week inhoudelijk werkzaam voor AquaBASE. De andere dagen werk ik aan andere (interim) projecten, tenders en vraagstukken van bijvoorbeeld een gemeente of waterschap. Als deze een rioleringsvraagstuk of een klimaatvraagstuk hebben, breng ik mijn kennis in.
Ik probeer ook de gekke dingen aan te pakken. Als een leverancier bijvoorbeeld een vraag heeft over een nieuw product wat getest moet worden, geef ik advies. Vaak gaat dat onder de radar omdat het product nog niet op de markt ligt. Dan heb ik geheimhoudingsplicht.

"De ene keer praat ik met de burgemeester en de andere keer help ik een putjesschepper."

Buiten
We zitten ook wel eens in de rechtbank. Dan moet ik bij een rechtszaak als getuigendeskundige mijn mening geven of rapporteren over geschillen. Dat is wel interessant, maar toch ben ik het liefst de hele dag buiten. Hetzij relaties bezoeken of praktijk testen doen in het veld. Pas hebben we op Schiphol-Airsite een aantal debiet testen gedaan op een bufferende fundering van een taxibaan. Ik stond letterlijk de hele dag met water te experimenteren. Dan ben ik er ook niet te beroerd voor om vijf uur ‘s ochtends mijn bed uit te moeten.

Vakidioot
Als je de wereld mooier wil maken betekent dat in mijn optiek ook dat je thuis aan de slag moet. Ik wilde, naast een eigen bufferende fundering onder mijn oprit, ook altijd al een eigen wadi hebben dus ik heb laatst maar een gat gegraven in mijn tuin. Nu heb ik ook een wadi die ik kan monitoren. Dan meet ik de waterstand in de wadi zodat ik weet hoe snel die vol loopt en hoe snel die weer zakt. Daarnaast ren ik als het hard regent naar buiten om te kijken of er nog ergens wateroverlast is. Ja, ik ben een vakidioot.