Theo van der Horn

Theo van der Horn is de enthousiaste tenderman binnen Syntraal. “Ik heb in mijn werkleven in veel vakgebieden gewerkt, maar alleen bij tendermanagement heb ik het gevoel een vijf sterrenman te zijn, maar die zoektocht heeft wel een paar jaar geduurd.”

"Bij Syntraal krijg ik de vrijheid om dingen te doen die goed bij mij passen."

Theo van der Horn 
 
Tendermanager & Projectleider

Zoektocht
Ik heb mijn studie hbo milieukunde gedaan op het Van Hall Instituut in Groningen. Na mijn studie werkte ik als adviseur en projectleider voor diverse bureaus en aannemers op het gebied van bodemonderzoek. Ik kwam bij TAUW binnen op de afdeling die zich bezighield met civiel technische zaken zoals het aanleggen van (snel)wegen, riolering en het maken van nieuwe natuur. Op een gegeven moment vond ik mijn plek op het gebied van waterbodems en beekherstel. Dat was een tijd waarin ik veel voor waterschappen werkte. Van hieruit ging ik mij steeds verder bekwamen in de samenwerking met aannemers. Dat betrof het gezamenlijk inschrijven op een tender waarbij de aannemer de uitvoering op zich nam en wij het ontwerp deden. Dat lag mij zo goed dat ik mij steeds verder ontwikkelde als tendermanager.

“Mensen meekrijgen en enthousiasmeren vind ik leuk. Dat maakt het ook telkens weer interessant.”

Van Afsluitdijk naar Samen voor het Spoor
Eén van de laatste tenders die ik voor TAUW heb gedaan is de Afsluitdijk. Ik was de contactpersoon tussen TAUW en de aannemer. Op een gegeven moment zaten er 35 collega’s in het team om binnen de tender dingen uit te zoeken, schrijven, voor te bereiden en organisatorisch en procesmatig mee te denken. Na afronding van deze tender was ik zoekende naar een uitdaging. Zodoende kwam ik weer in contact met Hans Westerhof. Hans was met zijn nieuwe eenheid TFS op een andere wijze actief in de markt dan de projectorganisatie TAUW. Bij TFS kreeg ik de mogelijkheid om mijn tenderkwaliteiten verder te ontwikkelen. Waar ik nu met trots op terug kijk is de oprichting van Samen voor het Spoor (SvhS). Dat ik daarna als tendermanager op basis van de verleende ProRail opdracht ook verantwoordelijk mocht zijn om de nieuwe organisatie in te richten is de kers op de taart. Intussen is Samen voor het Spoor een zeer succesvol bedrijf en vennootschap van Syntraal.

Tenders managen
De opbouw van een tenderteam verschilt elke keer. Het is aan mij om te zoeken wie ik het beste kan inzetten. Dat is lastig want een tender vraagt hele andere vaardigheden en competenties dan het uitvoeren van een project. Bij een tender is de basis het kunnen inleven in de gedachtegang van de opdrachtgever en hoe de ideeën van het tenderteam te vertalen naar de taal van de opdrachtgever. Tot voor kort schreef ik zelf ook nog veel tenderteksten, maar ben mij geleidelijk aan meer gaan concentreren op het managen van het tenderproces, wat vaak onder tijdsdruk plaatsvindt.
Naast het tenderen ben ik op dit moment ook verantwoordelijk als projectleider voor integrale veiligheidsprojecten voor Rijkswaterstaat. Het gaat vaak om lange termijn projecten met veel deeltaken vanuit een integrale visie. Ik vind het leuk om te zorgen dat mensen op een goede manier hun werk doen, om het proces te sturen en indien nodig te coachen.