Teun Westrik

Teun Westrik is register directievoerder UAV en senior toezichthouder bij Syntraal. “Ik blijf altijd de theoreet tussen de praktische mensen en de praktische man tussen de theoreten. Ik verbind voorbereiding met uitvoering, theorie met praktijk en opdrachtgever met aannemer. Dat is nu net de rol die mij past en waarin ik denk van toegevoegde waarde te kunnen zijn.”

“Syntraal is een sociale werkgever waarin ik de kans krijg mijzelf te ontwikkelen om op mooie projecten van opdrachtgevers van toegevoegde waarde te zijn."

Teun Westrik 
 
Register Directievoerder UAV & Senior Toezichthouder

De spil
Alweer 32 jaar geleden ben ik begonnen met TAUW. In de eerste 15 jaar van mijn TAUW-tijd heb ik vooral veel bodemsanering gedaan. Toen ben ik langzaam over gestapt naar civiele werkzaamheden. Tegenwoordig ben ik directievoerder RAW contracten of Vertegenwoordiger Opdrachtgever UAV-GC. Het is mijn taak om de kosten, planning en voortgang te bewaken en om daarin de spil te zijn tussen de aannemer en de opdrachtgever.

Wijk in Arnhem
Ik heb ooit met een TAUW-team een rol gespeeld in de herinrichting van de wijk Malburgen in Arnhem. We werkten hier voor de woningbouwvereniging. Over een periode van acht jaar heb ik daar 25 verschillende projecten mogen begeleiden. Dat was een prachtig project. Het ging om een vooroorlogse wijk die opnieuw moest worden ingericht. Behalve de sloop en bouw van de woningen, deden wij alles: ophoogbestekken, het bouw- en woonrijp maken, inrichten van parken, aanpassen van openbaar vervoer routes en beplantingsbestekken. Het waren heel veel verschillende deelprojecten die elkaar toch allemaal raakten. Omdat ik totaal overzicht had kon ik van extra waarde zijn. Als ik bijvoorbeeld ergens grond teveel had kon ik het weer op een andere plek gebruiken. Ook kon ik zo mijn rol in de overdracht van de ingerichte openbare ruimte naar gemeente Arnhem optimaliseren.
Naast het Arnhem project zijn er veel andere projecten waar ik goede herinneringen aan heb. Ik denk bijvoorbeeld aan het project “stortplaats Ullerberg” over een periode van 12,5 jaar, de verlenging van de start/landingsbaan van vliegveld Teuge en bodemsaneringen op de meest uiteenlopende plekken in Nederland.

“Ik ben de schakel tussen binnen en buiten. Niet alleen in projecten, maar ook als Key-participant van de TAUW Group.”

Overijssel
Ik werk de laatste jaren met veel plezier voor de provincie Overijssel bij de eenheid Wegen en Kanalen. Daar ben ik betrokken bij verschillende contracten. De provincie werkt steeds meer volgens de processen van assetmanagement. Met de raamcontracten houden we de wegen en vaarwegen die onder het beheer van de Provincie vallen op het juiste onderhoudsniveau. Met het contract voor de vaarwegen kunnen we bijvoorbeeld baggerwerk laten uitvoeren of beschoeiing laten herstellen. Het contract voor de verhardingen wordt gebruikt om schades aan asfalt of beton te repareren of om levensduur verlengende maatregelen te nemen.
Bij het vaarwegcontract zit ook nog een deel beeldbestek. Daaronder valt bijvoorbeeld het legen van containers of het gras in de berm bijhouden dat niet langer mag zijn dan zoveel centimeter.

Ik speel een rol in het opstellen van de deelopdrachten en maak afspraken met de aannemer over kosten en planning. Doordat deze raamcontracten een variatie aan werkzaamheden geven door heel de provincie ervaar ik veel afwisseling en heb ik contact met verschillende mensen binnen de provincie: rayoninspecteurs, assetmanagers, experts, projectleiders en projectondersteuners. Dat contact houden is een belangrijk en leuk onderdeel van mijn werk.

KEY-participants
In 2018 is door TAUW GROUP de Key-participants groep opgericht. Dit is een specifieke groep certificaathouders, ca 80 medewerkers, uit alle TAUW landen en entiteiten die elk vanuit hun kennis en achtergrond reflecteren op te nemen strategische keuzes. Ik voelde mij als “MBO-buitenman” zeer vereerd toen Hans Westerhof mij vroeg of ik hier lid van wilde worden. Ik had nooit gedacht dat ik Syntraal internationaal zou vertegenwoordigen bij te nemen beleidskeuzes van de TAUW Group.