Ronnie Stroot

Ronnie Stroot is adviseur projecten voor Waterschap Vechtstromen. “Het mooie aspect aan mijn werk is dat ik ontzettend veel mensen spreek: niet alleen collega’s, maar ook bewoners, opdrachtnemers, belanghebbenden, noem maar op. Ik weet hoe de hazen lopen.”

“Ik merk dat mijn competenties en vaardigheden completer worden door te werken voor een diversiteit aan organisaties en haar vraagstukken.”

Ronnie Stroot 
 
Adviseur Projecten voor Waterschap Vechtstromen

Adviseur projecten
Ik heb hydrologie en waterbeheer gestudeerd aan Van Larenstein in Velp. Na mijn studie ben ik altijd werkzaam geweest in de waterwereld, bij verschillende adviesbureaus.
In 2017 begon ik bij TAUW als adviseur water. Sinds 2018 ben ik gedetacheerd bij waterschap Vechtstromen. Daar kwam de functie Adviseur Projecten vrij. Dat leek mij fantastisch dus heb ik gesolliciteerd en ben ik uitgekozen. Eind 2020 ben ik overgestapt naar Syntraal. Werken vanuit een interim adviseursrol bevalt mij zo goed dat ik de komende jaren hierin mij verder wil bekwamen. Ik merk dat mijn competenties en vaardigheden completer worden door te werken voor een diversiteit aan organisaties en haar vraagstukken.

Sluis testen
Ik zit in het team Projecten. Dit is het team waar de uitvoeringsprojecten ontstaan, worden ontworpen en uitgevoerd. Ik ondersteun meerdere projectleiders in hun projecten. Toen ik net bij het waterschap begon, sloot ik aan bij de bouw van twee nieuwe sluizen in de Vecht. De voorbereiding was net klaar en we begonnen met de bouw. Dat was een heel uniek project. Het zijn de eerste sluizen in Nederland die onbemand zijn. Als je zelf met je bootje aan komt varen hoef je alleen maar op een knopje te drukken en dan treedt het schutsysteem van de sluis in werking. Het was een technische klus maar ook qua communicatie erg druk. Deels voor mij ook nieuw, omdat ik wel civiel- en cultuurtechnische kennis heb, maar niet echt een bouwkunde opleiding heb gedaan.

Uiteindelijk kwam er een moment dat de sluizen in de praktijk getest moesten gaan worden. De projectleider en ik zijn in een kano gestapt om te kijken of het schutten goed verloopt, ook als je bijvoorbeeld de bordjes niet leest of de lichtseinen negeert.  Dat ging voor het grootste deel goed. Totdat onze kano  door de sluisklep omhoog werd getild en omgegooid. Hierop was ik niet voorbereid: met kleren aan volledig kopje onder en ik had alles op zak, portemonnee, telefoon, noem maar op. De media was er ook bij. Ik heb zelfs nog met een foto in de krant gestaan “Waterschappers halen nat pak”.

“Uiteindelijk kwam er een moment dat de sluizen in de praktijk getest moesten gaan worden. Dus de projectleider en ik zijn in een kano gestapt.”

Van alles wat
Eén van de projecten waar ik nu bij betrokken ben is het Vecht-project ‘Baalder Uiterwaard’ bij Hardenberg. De oevers en het winterbed langs de rivier de Vecht worden heringericht. Tijdens de ontwerpfase heb ik de nodige onderzoeken op poten gezet wat betreft bodem, flora en fauna, grondwater en archeologie. Door mijn bodem- en waterkennis kan ik de onderzoeken en resultaten goed beoordelen.

Ik draai het hele project mee, van ontwerp tot vergunningenprocedures en van aanbesteding tot uitvoeringsfase. Voor project Baalder Uiterwaard gaan we binnenkort het uitvoeringstraject in. Dan begeleid ik bouwvergaderingen en heb ik een adviserende rol naar de toezichthouder/projectleider en aannemer. Ik kijk bijvoorbeeld of de aannemer zich houdt aan de voorschriften die zijn gesteld door de provincie in de ontheffing Wet natuurbeheer. Zeer dynamisch en uiteenlopend werk..

Participatie
Vragen komen van alle kanten bij mij terecht. Ik ken de historie en de afspraken die ooit zijn gemaakt met derden. Alles en iedereen komt bij mij, ik ben een spin in het web en dat vind ik wel gaaf. Het Vecht project is een voorbeeld in landelijk gebied, maar ik ben ook betrokken bij beekherstelprojecten in het stedelijk gebied van Hengelo. Verwaarloosde stadsbeken in rechte betonnen gootconstructies worden hier in nauwe samenwerking met de gemeente Hengelo  aangepakt en natuurlijker ingericht. Eigenlijk gelden hier dezelfde ambities: klimaatrobuust en natuurvriendelijk inrichten, waarbij de waterbeleving en bewustwording wordt vergroot en waarbij goede afspraken worden gemaakt over beheer en onderhoud.

Een duidelijk verschil tussen landelijk en stedelijk is dat je in stedelijk gebied te maken hebt met meer bewoners. Je kunt geen project uitvoeren zonder dat je derden daarbij betrekt. Het Hengelo project gaat over een beektraject van nog geen 300 meter waaraan zo’n 70 tuinen met particulieren grenzen. We hebben al die bewoners in het gehele ontwerptraject betrokken. Dat contact met de bewoners kost erg veel tijd maar vind ik superleuk en heel dankbaar. Ik voel me vaak een soort omgevingsmanager. Ik organiseer bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten waarbij ik ook presentaties doe. Door corona moet dat nu helaas vaker online.