Reinder Siebinga

Reinder Siebinga werkt als adviseur landelijk gebied bij de provincie Overijssel. “Naast projectleider onderzoek, ben ik ook vraagbaak voor kennisvragen die spelen rondom de ontwikkelopgave Natura 2000. Ik krijg bijvoorbeeld vragen zoals: hoe kunnen we meer milieuvriendelijke apparatuur gebruiken bij het beheer van de natuur? Of is er rondom natuurgebieden waar vernatting nodig is ook perspectief voor natte teelten? Een mooie diversiteit  aan werkzaamheden wat mij betreft.”

"Bij Syntraal waardeer ik vooral de geboden kansen en mogelijke afwisseling in werkzaamheden."

Reinder Siebinga 
 
Adviseur Landelijk Gebied bij de provincie Overijssel

Projectleider onderzoek
Ik ben op dit moment werkzaam bij de provincie Overijssel en houd ik me bezig met de  ontwikkelopgave Natura 2000. Dat zijn de Europese natuurgebieden waarvan Nederland de verplichting heeft om de natuurwaarden in stand te houden. In de provincie Overijssel zijn dit 24 gebieden. Ik ben daar projectleider onderzoek voor de realisatie van deze natuurgebieden. Ik moet zorgen dat onderzoek opgepakt en uitgevoerd wordt. Ook ben ik projectleider voor een aantal onderzoeken op het gebied van onder meer hydrologie en bodem en ben ik deel van het cluster kennismanagement voor de Natura 2000 opgave. Dat betekent dat ik, naast projectleider onderzoek, ook vraagbaak ben voor kennisvragen die spelen rondom de ontwikkelopgave Natura 2000.

"Ik vind het leuk om te zien dat het plan dat ik op de tekentafel heb voorbereid, nu dus ook echt gerealiseerd is."

Handreiking bemesting
Ik heb de opleiding bodemkunde gedaan aan de Universiteit Wageningen. Vervolgens heb ik lesgegeven op de hogere landbouwschool en toen een aantal jaar ontwikkelingswerk gedaan in Zambia. Toen ik terugkwam in Nederland heb ik zeven jaar bij de provincie Noord Brabant gewerkt, met name op het gebied van landbouw en milieu. Dat was in de tijd dat men zich realiseerde dat we een milieuprobleem hadden met de landbouw. Eén van die problemen is de stikstofbelasting van de natuur, niet alleen via de lucht maar ook via grond- en oppervlaktewater. Voor het tegengaan van vermesting via het grond- of oppervlaktewater heb ik bij de provincie Overijssel samen met een aantal deskundigen een plan opgesteld: de handreiking bemesting, om richting te geven aan mogelijke maatregelen rondom natuurgebieden. Dat kan betekenen dat op bepaalde percelen gestopt moet worden met bemesting, met eventuele gevolgen voor de toekomst van de betreffende landbouwbedrijven en hun gezinnen. Dat kunnen ingrijpende zaken zijn.

Overijsselse Vecht
Eén van de leukste projecten die ik in de afgelopen jaren gedaan heb vond ik het project Mölnmarsch: een ontpoldering langs de Overijsselse Vecht. Daarbij is een voormalig deel van het rivierdal opnieuw ingericht waarbij meer ruimte gegeven is aan natuur en water, onder meer via aanleg van een nieuwe nevengeul. Dit gebied, met een oppervlak van ruim 70 hectare, was nog in de jaren 70 ingepolderd als landbouwgrond. Mijn deel hierin was vooral de voorbereiding, dus het opstellen van het inrichtingsplan en het overleg met de betreffende boeren. Ik vind het leuk om te zien dat het plan dat ik op de tekentafel heb voorbereid, nu dus ook echt gerealiseerd is.