Pauline Alberti

Pauline Alberti is lead auditor en veiligheidskundige bij Syntraal. “Wat ik doe gaat over het gedrag van mensen, maar dan aan boord van een schip of een graafmachine. Dat maakt het een leuke combinatie van mensen en techniek.”

“Het is meer dan buiten kijken of iedereen zijn helm wel draagt.”

Pauline Alberti 
 
Lead auditor & Veiligheidskundige

Waterbouw
Ik heb Milieuhygiëne gestudeerd in Wageningen en startte in 2009 bij TAUW in de bodemsanering. Op een gegeven moment verlegde ik mijn focus van werkzaamheden onder de grond naar boven de grond. In plaats van het verwijderen van verontreinigingen ging ik aan de slag met weg- en waterbouwprojecten. ‘Standaard’ wegenprojecten zijn mooi, maar mijn hart gaat vooral sneller kloppen van projecten op de grens van land en water, bijvoorbeeld aan een oever van een kanaal of het IJsselmeer. Want de schoonheid van het landelijk gebied is dan altijd dichtbij. Je komt een keer een bever tegen of je krijgt te maken met uitklimvoorzieningen voor reeën of nestjes van de oeverzwaluw. Dat maakt mijn werk erg leuk.

Veiligheid
Naast projecten in de waterbouw verricht ik inmiddels ook andere werkzaamheden zoals kwaliteitszorg en vooral -toetsing. Omdat bij weg- en waterbouwprojecten vaak systeemgerichte contractbeheersing wordt toegepast, besloot ik lead auditor te worden voor ISO9001. Ik ben opgeleid en gecertificeerd om dit specifieke kwaliteitssysteem bij aannemers te beoordelen.
Als lead auditor stuit je ook op allerlei veiligheidsissues. Om daar officieel bevindingen over te mogen maken, moet je veiligheidskundige zijn. Daarom ben ik mij nu aan het bijscholen. In september 2019 ben ik begonnen met de opleiding. Nu hoef ik alleen nog mijn scriptie af te ronden en dan mag ik mij officieel hvk’er (hoger veiligheidskundige) noemen!

“Als je negatieve bevindingen hebt dan moet je de mouwen opstropen en je kritiek kunnen staven. Dat is mijn werk. ”

Rijkswaterstaat
Momenteel werk ik voor een project bij Rijkswaterstaat als projectadviseur integrale veiligheid. We zijn bezig met de opwaardering van het Twentekanaal. Dat is vanaf de IJssel tot Sluis Eefde, plus de oostelijke takken van het kanaal vanaf Delden. Het kanaal moet geschikt worden gemaakt voor grotere schepen, de bodem moet verbeterd worden en oevers moeten worden aangepast: een lekker complex project waarin ik de integrale veiligheid ga toetsen. Dat raakt weer erg aan het lead auditorschap. De aannemer stelt het plan op en ik moet toetsen of hij het ook uitvoert volgens dat plan. Mijn rol als toetser is om vast te stellen of het vertrouwen van Rijkswaterstaat naar die aannemer nog steeds terecht is. Als dat niet zo is moet ik een gesprek voeren met de aannemer. Ja, dat hoort erbij. Als je negatieve bevindingen hebt dan moet je de mouwen opstropen en je kritiek kunnen staven. Dat is mijn werk.

Veiligheidsladder
Daarnaast ben ik intern voor Syntraal bezig met onze certificeringen voor de veiligheidscultuurladder. Veiligheidscultuur is het gedrag van mensen over veiligheid en het veiligheidsbewustzijn. Bijvoorbeeld over het voorkomen van gevaarlijke situaties, blootstelling aan schadelijke stoffen of ongelukken. Het gaat over het verbeteren van onze werkmethodes en dat komt de kwaliteit en veiligheid altijd ten goede. Je kunt gecertificeerd zijn op verschillende treden van de ladder. Dat heeft te maken met de cultuur van je bedrijf. Syntraal heeft best een vooruitstrevende cultuur en ook een cultuur die graag wil leren. De hoogste tijd dus om ons op dit vlak ook te laten certificeren.