Martin de Moor

Martin de Moor, van origine hovenier, kwam via via terecht bij Syntraal. Nu werkt hij al 13 jaar als toezichthouder en register UAV directievoerder op projecten door het hele land.

"Bij Syntraal krijg je een podium om je talenten te onderzoeken en uit te breiden. Het is één voor allen, allen voor één."

Martin de Moor 
 
Toezichthouder & Register UAV Directievoerder

Aan de slag
Tijdens de hovenieropleiding heb ik de richting groot groen gedaan, met een specialisatie in bomen. Vervolgens ben ik via een stage terecht gekomen bij de gemeente Rotterdam. Hier is het vak toezichthouder op mijn pad gekomen. Omdat ik meer van het land wilde zien ben ik op een gegeven moment om me heen gaan kijken. Toen kwam Tauw op mijn pad. Tauw was groot en landelijk en bood mij meer mogelijkheden. Dus ben ik aan de slag gegaan als junior toezichthouder.

Leiden
Eén van de mooiste klussen die ik destijds gedaan heb was het baggeren van het stadswater in Leiden. Daar heb ik ruim twee jaar gezeten. Binnen die klus heb ik mijzelf qua takenpakket behoorlijk verbreed. Ik hield me bezig met financieel toezicht, het controleren van de aannemer en omgevingscommunicatie. Ik heb in die tijd vooral veel geleerd van mijn senior directievoerder. Kort daarna ben ik ook gestart met mijn eerste klus als directievoerder op een kleinschalig baggerwerk.

"Je hoeft niet met iedereen vrienden te worden, maar samenwerken kan altijd."

Toverwoord
Relaties zijn één van de belangrijkste aspecten in ons werk. Dat biedt ook een vertrouwensband. In elk project werk ik weer met andere mensen. Naast collega’s vanuit Tauw en Syntraal werk ik altijd met de opdrachtgever en aannemers in een projectteam. De diversiteit aan kleuren en personen vind ik juist mooi. Samen is het toverwoord. Na 16 jaar buiten te hebben gelopen weet ik dat de wereld klein is. Dat is één van de redenen dat je nooit met haat uit elkaar moet gaan want je komt elkaar altijd wel weer een keer tegen. Het is de kunst om te achterhalen wat iemands motivatie is voor een project. Als je daar eenmaal achter weet te komen dan ben ik van mening dat je met iedereen samen kunt werken.

Er kunnen grote discussies ontstaan tussen de opdrachtgever en de aannemer. Het is mijn taak om vanuit het contract de rechten en plichten te bespreken en naar te handelen. Daarvoor moet je kritisch en eerlijk blijven. Dan kan je werk samen maken.

Stip aan de horizon
Mijn ontwikkeling is een heel natuurlijk proces geweest. Ik denk dat ik geluk heb gehad met mijn netwerk en collega’s, maar ik ben ook van mening dat je kansen zelf moet aangrijpen. Je moet uitspreken waar je naartoe wilt: een stip aan de horizon zetten. Zo heb ik jaren gelden de eerste voorzichtige stappen gemaakt naar de rol van projectleider. Dat is toen niet goed van de grond gekomen dus heb ik deze ambitie naast mij neer gelegd. Na een aantal jaar begon de ambitie toch weer te groeien en heb ik dit bespreekbaar gemaakt. Nu ben ik met coaching van meerdere collega’s bezig om deze ambitie waar te gaan maken.