Manja Buijen

Manja Buijen werkt als omgevingsmanager bij TenneT, de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet. “De meeste omgevingsmanagers werken echt vanuit het project zelf. Zij moeten zorgen dat alles geaccepteerd wordt bij een stakeholder. Voor mij staat de verbinding centraal. Daar zit ook het psychologische aspect in.”

“Wanneer het gaat om het maken van een verbinding met iemand anders gaat het om authenticiteit, om echtheid. Het gaat om jou, jij bent het instrument en het middel.”

Manja Buijen 
 
Psycholoog & verbinder

Een psycholoog binnen een technisch bedrijf
In 2007 had ik mijn master culturele geografie afgerond. En toen? Ik wilde iets met mensen doen dus werd ik door een studentenwervingsbureau geplaatst als accountmanager bij een IT bedrijf. Voor mij bleek al snel: dit is geen goede match. Dus ging mijn zoektocht verder en meldde ik me aan bij een banendag van TAUW. Ik kreeg een baan aangeboden en begon al snel in Assen, op de afdeling bodem. Standaardmatig leren werken was het idee. Dat had ik vrij snel onder de knie en ik miste uitdaging. Zo kwam het dat ik nog voor mijn eerste werkjaar voorbij was op de afdeling Ruimte terecht kwam. Ook daar vond ik niet mijn plek. Ik miste de menselijke kant en besloot naast mijn werk psychologie te gaan studeren aan de Open Universiteit. Na afronding van mijn opleiding zou ik overstappen naar een andere branche.

De jaren die volgden kenmerkten zich door een worsteling om mezelf aan te passen binnen een herkenbaar hokje voor TAUW. Ik vond het moeilijk om aan te geven wat mijn toegevoegde waarde was, communiceren konden we toch allemaal? Ja en nee. Met mij samenwerken maakte duidelijk dat ik echt anders kijk, denk en acteer dan de meeste collega’s. Toch bleek het vaak een te grote uitdaging om mijn toegevoegde waarde om te zetten naar een financiële meerwaarde. Inmiddels was ik cum laude afgestuurd als psycholoog en vroeg ik me af, hoe nu verder?

En toen?
Uiteindelijk heb ik vanwege verschillende omstandigheden niet gekozen voor een overstap naar een andere branche. Inmiddels had ik verschillende onderwerpen die bij mij pasten en waar ik her en der mijn expertise kon inbrengen. Expertise op het menselijk vlak, de psyche, gedragingen, houding en interactie. Rollen als communicatieadviseur, interviewer, procesbegeleider, facilitator en coach wisselde ik af en toch bleef het zoeken en had ik moeite mijn plek te vinden. Tot ik in gesprek kwam met vriend en collega Duco Reineman. Projecten draaien op de automatische piloot, dat kon toch niet de bedoeling zijn was zijn boodschap. Hij adviseerde me om toch eens met Hans Westerhof te praten.

Een gesprek volgde en er ontstond ruimte in mijn hoofd. Ruimte om te ondernemen, om kansen te zien, te creëren en te verzilveren. Zo regelde ik vrij snel voor mezelf een detachering bij TenneT. Als omgevingsmanager of is het toch relatiemanager? Of vertrouweling? Het is maar net welke naam je het geeft. Waar het voor mij om gaat is dat ik verbinding leg, zowel op menselijk vlak als op technisch vlak. Dat zorgde ervoor dat ik binnen TenneT in korte tijd volledig op mijn plek zat, met collega’s die mij waarderen en een buitenwereld die ik betrek bij de opgaven van TenneT.

“Met mij samenwerken maakte duidelijk dat ik echt anders kijk, denk en acteer dan de meeste collega’s.”

De persoon als instrument
Wat ik het bijzondere vind aan mijn werk is dat het gaat om de persoon en (veel) minder om de technische kennis die je bezit. Wanneer het gaat om het maken van een verbinding met iemand anders gaat het om authenticiteit, om echtheid. Het gaat om jou, jij bent het instrument en het middel. Dat brengt direct een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Spelletjes spelen of bepaalde trucs toepassen werkt niet, instinctief wordt dat aangevoeld. Hoe sensitiever je bent hoe eenvoudiger het is om relaties te maken en te behouden. Om op die manier een (technisch) project te realiseren waarbij de betrokkenen zich gehoord en daadwerkelijk betrokken voelen.

Een analytische psycholoog: een bijzondere combinatie
Naast het maken van verbindingen en het in hoge mate aanvoelen van verhoudingen en onderlinge belangen, worstelingen en verwachtingen geniet ik ervan orde in een chaos te brengen. Structuur aanbrengen. Het doel voor ogen houden en dan terug redeneren wat en wie er nodig is. De combinatie van sensitief en analytisch zie je niet vaak weet ik inmiddels. Dat maakt het juist een waardevolle combinatie van toegevoegde waarde.