Maik Voppen

Als expeditie gids bij Syntraal is Maik samen met zijn interim professionals verantwoordelijk voor de organisatieontwikkeling van warmtetransitie en klimaatadaptatie binnen de fysieke leefomgeving. “Ik vind het belangrijk om te werken vanuit een stabiel en stevig fundament. Zorgen dat we goed staan en dan een stapje naar voren maken.”

"Wat ik waardeer aan Syntraal is de vrijheid en het ondernemerschap."

Maik Voppen 
 
Teamleider & Expeditie gids

Locatie Enschede
Tijdens mijn studie op de TSM Business School maakte ik kennis met Hans Westerhof als coach. We hadden mooie reflecterende gesprekken hoe en op welke wijze invulling te geven aan een netwerkorganisatie, samenwerken en co-creatie. In 2015, na mijn studie, ben in dienst getreden bij Tauw. Ik heb, vanuit mijn visie op netwerkorganisaties, als kwartiermaker een plan mogen opstellen hoe Tauw weer meer fysiek zichtbaar te maken in Oost Nederland. Terugkijkend is het gewoon fantastisch om te zien hoe succesvol het kantoor Enschede zich de aflopen jaren heeft ontwikkeld. In 2017 ben ik overgestapt naar de voorloper van Syntraal. Getriggerd door mijn “oude” coach, die leiding gaf aan “iets nieuws”, kon ik mijn energie en passie in het ondernemen combineren met de groeiontwikkeling van een nieuw bedrijf.

Talent: Ondernemerschap
Mijn ondernemerschap is sterk beïnvloed door mijn ervaringen in de sport, namelijk het stimuleren en werken/sporten met passie aan gekozen strategische doelstellingen. Ondernemen met een open vizier, nieuwe uitdagingen en initiatieven aan gaan en hierin (mede) de verantwoordelijkheid nemen. Altijd werkend vanuit een stabiel en stevig fundament. Zorgen dat we goed staan en dan een stapje naar voren maken, waarbij ik iemand ben van de lange termijn en hierbij altijd probeer een stap vooruit te denken.

"Help elkaar, maak plezier en ga samen ondernemen. Dan maakt de naam van de functie niet zoveel uit."

Synergie: Samenwerkingen & Vennootschappen
Als Syntraal bewegen we ons als netwerkorganisatie, waarbij samenwerken met derden centraal staat. Dat aspect geeft mij persoonlijk veel energie. Elk nieuw vennootschap kent een eigen stakeholder dynamiek, hoe mooi kan je het hebben. Syntraal heeft sinds haar verzelfstandiging in 1,5 jaar tijd vier succesvolle vennootschappen opgericht, namelijk Amfius BV, AquaBASE BV, Samen voor het Spoor BV en PinP BV. En als het aan mij ligt is het ontwikkelen en uitbouwen van onze netwerkorganisatie nog lang niet ten einde.