Linda Buzing – Huigen

Linda Buzing- Huigen is sinds mei 2018 werkzaam als bodemadviseur bij Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Ze werkt dagelijks aan bodemadviezen voor omgevingsvergunningen en het beoordelen van evaluaties voor de wet bodembescherming.

“Syntraal geeft mij alle vrijheid en vertrouwen in de werkzaamheden die ik doe. Hierdoor kan ik mijzelf blijven ontwikkelen en heb ik niet het idee dat ik in een sleur terechtkom. Het is meer een soort ontdekkingstocht. ”

Linda Buzing – Huigen 
 
Bodemadviseur bij Omgevingsdienst Regio Arnhem

Linda Buzing – Huigen is sinds mei 2018 werkzaam als bodemadviseur bij Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Ze werkt dagelijks aan bodemadviezen voor omgevingsvergunningen en het beoordelen van evaluaties voor de wet bodembescherming.

Rapportages
In 2006 ben ik gestart bij Tauw, op de afdeling Meten Advies en Inspectie (MIA). Bij Tauw bestonden mijn werkzaamheden vooral uit het schrijven van bodemrapportages. In 2016 heb ik de overstap gemaakt naar Syntraal. Mijn eerst opdracht was voor Vitens. Binnen die opdracht kreeg ik de vrijheid om mijn opgedane kennis aan de ‘andere kant van de tafel’ uit te voeren, de kant van de opdrachtgever. Sinds mei 2018 werk ik als bodemadviseur bij Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).

ODRA is een overheidsinstelling die zich bezighoudt met vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van bouw en milieu. Ook verzorgt ODRA juridische ondersteuning en specialistische advisering op gebied van geluid, lucht, omgevingsveiligheid en milieumetingen.

“Het voelt goed om mijn 13 jaar ervaring op het gebied van bodem bij ODRA in te zetten en daarmee een ‘passende collega’ te zijn.”

Bodemadviseur
Als bodemadviseur bij ODRA geef ik adviezen op het gebied van bodem in de breedste zin van het woord: variërend van het beoordelen van bodemonderzoeken voor bouw en milieu tot het beoordelen van evaluatierapporten. Het werk is hierdoor heel afwisselend en geen locatie is hetzelfde. Binnen een week werk ik aan adviesvragen die spelen in een landelijk gebied, een binnenstad of op een industrieel terrein. Ik geef advies aan de klanten van de ODRA over hoe hun vraagstukken opgelost kunnen worden en wat daarvoor op bodemgebied nodig is.

“Het werk is heel afwisseling, geen locatie is hetzelfde. Binnen een week werk ik aan adviesvragen die spelen in een landelijk gebied, een binnenstad of op een industrieel terrein. Het adviseren aan de klanten van de ODRA en de samenwerking met hen tot het komen van oplossingen, maakt het werk juist zo leuk.”

Regelaar
Ik ben gemotiveerd om mijzelf in de toekomst nog meer te ontwikkelen. Dan heb ik het niet alleen over mijn ‘bodemkennis’ maar ook over mijn persoonlijke kwaliteiten. Ik ben van nature echt een ‘regelaar’ dus ik kan ook werkzaamheden oppakken die met plannen en coördineren te maken hebben.
Syntraal geeft mij alle vrijheid en vertrouwen in de werkzaamheden die ik doe. Hierdoor kan ik mijzelf blijven ontwikkelen en heb ik niet het idee dat ik in een sleur terechtkom. Het is meer een soort ontdekkingstocht.