Lieke Noij

Lieke is inmiddels alweer drie jaar werkzaam bij Syntraal. Ze is begonnen als stagiaire, vervolgens naast de studie Civiele Techniek blijven werken, de scriptie bij Syntraal voltooid en alweer een jaar voltijd in dienst.

“Het hebben van vrijheid, het krijgen van flexibiliteit, geloven in talent, openstaan voor ideeën en het krijgen van kansen zorgen ervoor dat ik met plezier werk bij Syntraal.”

Lieke Noij 
 
Adviseur Energie

Lieke is inmiddels alweer drie jaar werkzaam bij Syntraal. Ze is begonnen als stagiaire, vervolgens naast de studie Civiele Techniek blijven werken, de scriptie bij Syntraal voltooid en alweer een jaar voltijd in dienst.

Combinatie studie en werk
Het combineren van een voltijd studie Civiele Techniek Watermanagement en het werken voor Syntraal was een leuke uitdaging. Een uitdaging op het gebied van plannen, ontwikkelen en doelen behalen. Ik had het geluk na mijn stageperiode te mogen blijven ontwikkelen en leren bij Syntraal. Vervolgens kwam er een gaaf onderzoek naar het effect van het toepassen van riothermie op het zuiveringsproces van een RWZI, dit werd mijn afstudeeronderzoek. Het combineren van een voltijd studie met 20 tot 30 uur per week werken vergde veel flexibiliteit vanuit Syntraal. Gelukkig kreeg ik dit in combinatie met voldoende vrijheid om zowel mijn studie met een mooi resultaat te kunnen afsluiten als leuke projecten op het gebied van duurzame omgevingswarmte te mogen oppakken. Na mijn studie mocht ik mijzelf dan eindelijk Syntraler noemen en volle bak aan de slag.

“Het combineren van een voltijd studie met 20 tot 30 uur per week werken vergde veel flexibiliteit vanuit Syntraal.”

Hitteknelpuntenkaart
Ik heb meerdere leuke en uitdagende projecten mogen doen. Naast de projecten over duurzame omgevingswarmte vind ik het goed om mij bezig te houden met duurzaamheid in een breder kader. Klimaatveranderingen en de warme zomers hebben mij aan het denken gezet. Het denken heeft geleid tot een nieuw product. Syntraal heeft mij de kans geboden de hitteknelpuntenkaart te mogen ontwikkelen. De Hitteknelpuntenkaart biedt een duidelijk overzicht van alle hitteknelpunten in uw gemeente. Hitteknelpunten zijn de locaties waar nadelige effecten van hittestress ook daadwerkelijk tot problemen zullen leiden. Hitteknelpunten worden berekend door een combinatie van zowel hitte-bepalende factoren als de lokale aanwezigheid van bijvoorbeeld kwetsbare groepen en openbare voorzieningen. Syntraal zorgt ervoor dat ik niet beperkt wordt in mijn gedachten en mijn geloof in talent.

"Syntraal zorgt ervoor dat ik niet beperkt wordt in mijn gedachten en mijn geloof in talent."

Blijven ontwikkelen
Het hebben van vrijheid, het krijgen van flexibiliteit, geloven in talent, openstaan voor ideeën en het krijgen van kansen zorgen ervoor dat ik met plezier werk bij Syntraal. Natuurlijk komt dit plezier ook door mijn collega’s en de werkvelden waarin de Syntralers actief zijn. Persoonlijk vind ik het belangrijk om te blijven ontwikkelen en uitgedaagd te blijven. Beiden worden ook volledig ondersteund door Syntraal. Inmiddels heb ik ook de opleiding Social Mediamanagement afgerond en ben ik alweer bezig met de opleiding Marketingmanagement om mijzelf te verbreden.