Karst Lubbinge

Karst Lubbinge is werkzaam als assistent technisch manager bij de Provincie Overijssel. Daar werkt hij aan de vernieuwing van de N307 Roggebot-Kampen en de oeververbinding tussen de twee provincies.

“Het project is zeer uitdagend. We gaan een bestaand sluizencomplex slopen en een brug van tweehonderd meter bouwen over het randmeer. Hoe vaak tref je nu zo’n combinatie in een project?”

Karst Lubbinge 
 
Assistent technisch manager bij de Provincie Overijssel

Sinds juli 2016 is Karst Lubbinge werkzaam als assistent technisch manager bij de Provincie Overijssel. Daar werkt hij aan het project N307 Roggebot-Kampen. In het gebied tussen Dronten en Kampen willen de Provincie Flevoland en de Provincie Overijssel, in samenwerking met het Rijk, gaan werken aan de vernieuwing van de N307 en de oeververbinding tussen de twee provincies. Het doel is een vlottere doorstroming voor het verkeer en een veiligere situatie voor gebruikers van de weg en het water.

Het project zit nu in de planuitwerkingsfase. “Ik heb twintig jaar projecten in de realisatiefase begeleidt als directievoerder en projecteider. Mijn realisatiekennis kan ik nu kwijt in het project N307. Tegelijkertijd komen dagelijks nieuwe zaken op mijn pad waar ik van leer.”

Goede samenwerking

Karst werkt al enkele jaren voor de Provincie Overijssel. Daardoor voelt hij zich onderdeel van de organisatie. Daar heeft hij bewust energie ingestoken en plukt hij nog elke dag de vruchten van. “En dat is wederzijds: Ik sta ook altijd klaar voor mijn directe collega’s van de opdrachtgever.” Namens de Provincie Overijssel werkt hij vaak op het provinciehuis van Flevoland. Ook hier werkt hij veel samen met medewerkers van de lijnorganisatie. Goede samenwerking vindt hij altijd en overal een vereiste.

Werken bij Syntraal

Syntraal is er op gericht om collega’s met kennis van zaken op de juiste plaats neer te zetten ter versterking van een bestaande organisatie of project. Het fijne aan werken bij Syntraal vindt Karst de uitdagende projecten waar hij op in wordt gezet en de kansen die hij daarmee krijgt om zichzelf te blijven ontwikkelen. “Mijn ambitie is om het technisch management als vak en als functie/rol goed op te pakken en de opgedane kennis te delen met mijn directe collega’s binnen Syntraal. Wellicht kan ik hier een mentorrol in gaan spelen”.