Joris van de Ven

Joris van de Ven werkt sinds 1 april bij Syntraal als adviseur duurzame warmte. “Ik denk dat we uiteindelijk allemaal bezig moeten met de klimaatverandering. Thuis maak ik ook bewuste keuzes. Ik eet vegetarisch en denk wel drie keer na voordat ik iets nieuws koop. Ik vind het leuk om daar ook professioneel aan bij te dragen.”

"Bij Syntraal krijg ik de vrijheid om ondernemingsgericht te werken. As je nieuwe ontwikkelingen ziet mag je daar ook iets mee doen. Dat vind ik leuk!"

Joris van de Ven 
 
Adviseur Duurzame Warmte

Interesse voor duurzaamheid
Ik heb moleculaire levenswetenschappen gestudeerd in Nijmegen. Dat is een combinatie tussen biologie en scheikunde. Mijn onderzoeksstage deed ik op het laboratorium van het Radboud Medisch Centrum. Stamcelonderzoek vond ik heel interessant, maar ik miste de aansluiting met de praktijk. Vaak zijn er honderden onderzoeken nodig om tot een nieuwe bevinding of medicijn te komen. Door de jaren ontwikkelde ik redelijk wat interesse voor duurzaamheid. Daarom ben ik Science Management & Innovation gaan studeren met een specialisatie in Energy & Climate. In laatste jaar van master heb ik mijn afstudeeronderzoek bij de gemeente Nijmegen gedaan. Dat ging over de duurzame ontwikkeling van een groot bedrijventerrein, in samenspraak de bedrijven, gemeente, provincie en omwonenden. Zodoende ben ik in het beleids- en overheidswereldje terecht gekomen. Daarna ben ik gaan solliciteren bij TAUW en startte ik mijn eerste baan.

“Ik denk dat het klimaatvraagstuk urgent is en uiteindelijk iedereen zijn steentje bij moet dragen. Hoe mooi is het dat ik dat niet alleen privé maar ook qua werk kan doen?”

Rekenen
Drie jaar geleden kwam ik bij TAUW als adviseur veiligheid op de business unit industrie. Dat is een mooie opstap geweest. Ik heb wat werkervaring opgedaan, gezien hoe het bedrijfsleven en de overheid in elkaar steekt en wat daarin de rol is van de adviseur.

Toen kreeg ik de kans om bij Syntraal te starten en de switch richting duurzaamheid te maken. Nu werk ik vrij breed op het gebied van warmteadvies. Ik help mee aan het ontwerp van warmtenetten voor wijken en objecten die gasloos willen worden, maar ik heb wel gemerkt dat het breder is dan dat. Ik ben nu ook bezig met een onderzoek naar de potentie van zonnepanelen op daken voor de gemeente Groningen. Daarnaast doe ik een energiebesparingsonderzoek voor HelloFresh. Ik zoek uit waar ze uiteindelijk energie kunnen besparen met maatregelen die ze binnen vijf jaren kunnen terug verdienen. Ik kijk dan naar het energieprofiel en het verbruik van elektriciteit en gas.

Rekenen en modelleren vind ik leuk. Met een warmtenet-ontwerp gaat het uiteindelijk ook om het berekenen van de warmtevraag en kijken welke bronnen daarbij matchen. Het moet niet alleen technisch haalbaar zijn, maar ook nog financieel aantrekkelijk. Zo’n business case uitwerken vind ik wel tof. Gaaf is ook dat Syntraal met haar dochteronderneming Amfius, indien nodig, warmte vraagstukken zelf durft te realiseren.

Het elektriciteitsvraagstuk
In de toekomst zou ik meer willen doen met het elektriciteitsvraagstuk. Bijvoorbeeld meer zoals het onderzoek over de zonnepanelen wat ik nu doe, maar ook over hoe je energie slim opslaat. De warmtetransitie heeft veel raakvlakken met het elektriciteitsvraagstuk. Je ziet steeds meer een verschuiving naar een all-electric samenleving. Aan de ene kant krijg je een groeiende vraag naar elektriciteit, bijvoorbeeld door warmtepompen en elektrisch rijden. Aan de andere kant hebben we straks te maken met overschotten omdat zonnepanelen steeds populairder worden. Daar wil ik wel meer over na denken. Hoe kunnen we dat slim opslaan in tijden van overschot en afgeven in tijden van vraag? Nu slaan we elektriciteit vooral nog op in batterijen, maar die zijn vrij groot en zwaar en lang niet altijd veilig. Inmiddels zijn er ook andere innovatieve ideeën. Bijvoorbeeld waterstof, maar ook perslucht of zwaartekracht. Zo kun je energie opslaan met betonblokken, die je omhoog hijst of juist laat zakken, en een dynamo. Ik zie daar wel kansrijke ontwikkelingen in voor Syntraal.