Jeroen Mooy

Jeroen Mooy is onder andere key-accountmanager Rijkswaterstaat, secretaris van het Programmabureau Versnellingsaanpak Asbestdaken sanering en accountmanager/ raamcontractbeheerder voor de provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden bij Syntraal.
Jeroen Mooy

“In ben niet van het conceptuele, van het ‘iets van niets maken’. Wat ik wel heel goed kan is de vervolgstap; iets dat al staat beter maken en optimaliseren.”

Jeroen Mooy 
 
Consultant

Mijn werk vind ik belangrijk. Ik hoef niet haantje de voorste te zijn, of ‘bovenaan de apenrots’ te komen, wel is mijn ambitie om nuttig en relevant te zijn. Daarbij vind ik het belangrijk om goed samen te werken en zoveel mogelijk mijn kennis en kunde in te zetten. Mijn motto: “van denken naar doen en zorgen dat doen nooit zonder denken gebeurt”. Mijn opdrachtgevers, relaties en collegae zien mij als de ideale secretaris of contractregisseur.

Als dat stevig doorwerken betekent heb ik daar geen moeite mee.

Ik ben ambitieus en resultaatgericht om mij in mijn rollen te blijven ontwikkelen. Qua levensloop, karakter en instelling lijk ik erg op mijn (helaas overleden) vader. Hij wist zich jaar na jaar, stapje voor stapje te blijven ontwikkelen. En na zijn werkzame leven zette hij die lijn voort door maatschappelijk actief te zijn. Al die tijd bleef hij zichzelf. Ik zie de ontwikkeling van mijn vader als inspiratie en voorbeeld.

Terugkijkend op de afgelopen vijf jaar ben ik onder anderen trots op mijn bijdrage als secretaris voor de landelijke Versnellingsaanpak asbestdaken sanering met het Ministerie van IenW en als secretaris en beleidsmedewerker bij NLingenieurs op de werkvelden Infra en Ruimte en Milieu. Als contractmanager/-regisseur ben ik een vis in het water om samenwerkende partners/entiteiten te laten samenwerken waardoor 1 plus 1 echt drie wordt. En dat wij als consortium voldoen aan de contracteisen van de opdrachtgever en zorgen voor een hechte relatie.

Syntraal is ingericht op de moderne manier van werken.

Bij Syntraal ben ik nog bewuster geworden van mijn eigen talenten. En hoe deze talenten nog centraler te plaatsen in mijn werkzame leven. Syntraal ervaar ik dan ook als een inspirerende en motiverende werkomgeving. Met mijn ervaring en aanpak ben ik staat om jonge collega’s te inspireren en het vertrouwen te geven in hun zoektocht naar hun eigen talent en bijdrage. Het polijsten van talent wat er al is, zodat hun talent gaat schijnen in het volle daglicht. Hierin een rol spelen geeft mij veel voldoening.