Henri Wichers

Henri Wichers is toezichthouder bij Syntraal. “Ik hou me bezig met milieu en civiel toezicht in de openbare ruimte en industrie. Die variatie in toezichthouden maakt het juist leuk.”

“Ik ben een echt buitenmens."

Henri Wichers 
 
Toezichthouder

Bodemsaneringen
Mijn werkzaamheden zijn door de jaren heen veranderd. In het begin hield ik me vooral bezig met grote bodemsaneringen, waar je misschien wel drie maanden of langer mee bezig bent. Nu komen die grote projecten niet vaak meer voor. In de Botlek heb ik samen met een collega’s een groot project begeleid. Het ging hier om de bouw van een nieuwe fabriek met diverse bodemverontreinigingen. De planning was dat ik maar voor 4 a 5 weken zou ondersteunen. Uiteindelijke ben ik daar 20 maanden werkzaam geweest gedurende 4 dagen in de week. Tegenwoordig zijn het vooral leidingen en kabels die volgens de wetgeving vervangen of aangepast dienen te worden. Af en toe is er een sanering, maar dat duurt vaak maar een paar dagen.

Terschelling
Twee jaar terug heb ik drie maanden lang op Terschelling gezeten voor een project waar ik met plezier op terugkijk: de Bestrijding Watercrassula te Midsland aan zee. Dat was best intensief, maar ook leuk. Terschelling is een mooi eiland. Ik heb daar vooral ecologisch toezicht gehouden en ook moest ik zorgen dat de aannemer het werk uitvoerde zoals stond omschreven in het bestek. Het projectteam maakte het interessant. Ik had met zoveel verschillende mensen en partijen te maken. In bouwvergaderingen zaten we met de aannemer, Staatsbosbeheer en gebiedseigenaren om de tafel. De communicatie was een heel belangrijk aspect in dit project, maar vond ik juist interessant.

“Op Terschelling had ik met zoveel verschillende mensen en partijen te maken.”

Japanse Duizendknoop
Op dit moment werk ik met plezier voor de gemeente Amsterdam. Daar ben ik toezichthouder van een project waarin we de Japanse Duizendknoop bestrijden. Dat is een plant met een enorme groeikracht die naast wegen en gebouwen groeit. Het bijzondere aan dit project is dat de aannemers een methode toepassen om de plant te bestrijden. Vaak wordt er gekozen voor ontgraven en afvoeren, maar dit is niet de meest duurzaamste en goedkoopste oplossing. Een andere methode is het ontgraven en zeven van de grond en de gezeefde grond weer terug brengen. Na uitvoering van een locatie gaat de nazorgperiode in. Na dat jaar dient de locatie 100% vrij te zijn van Japanse Duizendknoop. Ik voel echt mij betrokken hoe op een goede en kundige wijze invasieve plantensoorten voorgoed kunnen worden verwijderd.

Teams
In deze corona-tijd merk je dat we als collega’s wat vaker een digitaal koffiemomentje inplannen. Omdat we elkaar niet face to face kunnen zien, heb ik elke week een praatje met mijn teammanager via Teams. Ook  de bouwvergaderingen met aannemers zijn nu online. Aan de ene kant mis ik de directe persoonlijkheid tijdens de overleggen. Aan de andere ben ik tevreden dat ik door mijn werk in ieder geval veel buiten ben in de huidige tijd.