Gert de Jong

Gert de Jong is senior register directievoerder bij Syntraal. “Vanuit veldwerk ben ik de afgelopen jaren doorgegroeid tot UAV register Directievoerder. Het mooiste werk vind ik de waterbouwkundige en de civiele constructies. Ik ben gefascineerd door water. Water is altijd in beweging, elke dag weer anders.”

“Het leuke aan mijn werk is het realiseren van een ontwerp tot een goed werkend product waar alle partijen en met name de opdrachtgever tevreden over zijn, en dat te bereiken met een goede samenwerking terwijl iedereen andere belangen heeft.”

Gert de Jong  
 
Senior Register Directievoerder

Achtergrond
Ik ben ooit begonnen aan de Rijksmiddelbare landbouw school in Gouda. Na mijn studie heb ik zo’n beetje overal gewerkt: een paar jaar in de tuinbouw, daarna de utiliteitsbouw. Totdat ik op een gegeven moment een vacature zag voor veldwerker bij TAUW. Dat leek me echt wat voor mij!
Vanuit het veldwerk ben ik in 2003 doorgegroeid vanuit de Milieukundige begeleiding naar toezichthouder en daarna directievoerder.

Haarlem en Amsterdam
Een aantal jaren geleden had ik een mooi project voor het hoogheemraadschap van Delfland in ‘s-Gravenzande. Dat was de realisatie voor een nieuw boezemgemaal dat uitwaterde in de zee. We moesten twee persleidingen door de duinen heen maken. Daar heb ik het toezicht en de begeleiding voor mogen doen. Dat is vanuit mijn toezichthoudende rol het mooiste werk geweest.

Vanuit de directievoerende rollen heb ik recentelijk werk in Haarlem gedaan, de reconstructie van het Azië park. De scope van het werk betrof, aanbrengen damwand, het graven van watergangen, aanbrengen betonwerk met natuursteen, betonduikers, asfalt en beplanting.
Ook heb ik voor de gemeente Amsterdam de reconstructie van het Voorlandpark gerealiseerd. Dat was ook een heel divers project met o.a. het aanbrengen van houten bruggen, asfalt, bomen en diverse bosplantsoen.

“Ik werk met allerlei verschillende mensen, een ieder met zijn eigen belang.”

Japanse Duizendknoop
Op dit moment heb ik een aantal opdrachtgevers en verschillende soorten werk. Zo ben ik bezig voor de Gemeente Kaag en Braasem met een reconstructie van een kruispunt in Roelofarendsveen. Ook maak ik sinds vorig jaar als directievoerder onderdeel uit van een groot projectteam met collega’s van TAUW, Syntraal en de Gemeente Amsterdam op een groot project voor de bestrijding van de Japanse duizendknoop. We hebben daar twee percelen met diverse aannemers, de één binnen de ring en de ander buiten de ring van Amsterdam. Wij zorgen ervoor dat er zoveel mogelijk grote, risicovolle groeiplaatsen van de Japanse duizendknoop worden aangepakt. Daarnaast werk ik ook nog voor het Havenbedrijf Amsterdam. Daar realiseren wij een grote bodemsanering en verwijdering van ondergrondse constructies en Infra op een voormalige raffinaderij locatie. Dit terrein wordt na oplevering weer uitgegeven aan een nieuwe huurder.