Gerrit Hulsman

Gerrit Hulsman begon in 1994 bij Tauw als werktuigbouwkundig tekenaar. Tegenwoordig werkt hij als interim werktuigbouwkundig adviseur bij Waterschap de Dommel. “De combinatie tussen theorie en praktijk maakt mijn werk leuk.”

“Syntraal geeft mij mogelijkheden, ook buiten mijn vakgebied. Er is geen hokjescultuur, dus als ik aangeef dat ik iets wil doen dan krijg ik daar de ruimte voor.”

Gerrit Hulsman 
 
Werktuigbouwkundig Adviseur

Overstap
De overstap van theorie naar praktijk is geleidelijk gegaan. Eerst hield ik me vooral bezig met bestekstekeningen en P&ID’s (Proces en Instrumentatie Diagrammen) en het controleren van interne uitvoeringsdocumenten. Toen mocht ik, als directievoerder Werktuigbouw, het renovatieproject van het gemaal Katwijk (nu Koning Willem-Alexander gemaal) en gemaal Mr. P.A. Pijnacker Hordijk in Gouda begeleiden.

Capaciteitsmetingen
Naast mijn reguliere werkzaamheden heb ik veel capaciteitsmetingen aan poldergemalen uitgevoerd, door heel Nederland. Zowel voorafgaande aan renovatie, als ter controle na nieuwbouw en renovatie. Inmiddels voer ik dit soort metingen al meer dan 20 jaar uit. Ik controleer of de gemeten waarden overeenkomen met de afgegeven Q-H kromme (hoeveelheid kuub water die de pomp verplaatst afhankelijk van opvoerhoogte en toerental). Ook meet ik gelijktijdig het opgenomen vermogen van de pomp installatie.

“Bij veel dingen moet je gewoon nuchter nadenken, is mijn ervaring.”

Praktijk
Omdat ik veel buiten heb gelopen en omdat ik zelf ook lang heb getekend, zie ik sneller het verschil van wat kan op tekening en wat mogelijk is in de praktijk. Uit ervaring weet ik dat het buiten anders uit kan pakken dan op papier is ontworpen. Ik weet waar ik naar kijken moet en kan de mensen bij het waterschap hierover informeren. Die wisselwerking van theorie en praktijk vind ik juist leuk en is natuurlijk ook een groot voordeel voor mijn opdrachtgevers.

Veiligheid
Eén van mijn taken is het borgen van veiligheid op de bouwplaats. Iedereen op het terrein dient een persoonlijke multi-gasmeter en oranje veiligheidshesje te dragen. Soms zijn er extra veiligheidsmaatregelen nodig bij werkzaamheden in bv ATEX zones. Het is mijn taak om te zorgen dat mensen veilig werken en zich aan de gemaakte afspraak houden. Doe je dat niet, ja dan spreek ik daar iemand op aan.

Tilburg
Sinds drie jaar ben ik toezichthouder en werktuigbouwkundig adviseur bij de Energiefabriek Tilburg. Binnen dit langlopende project voor het Waterschap de Dommel, draai ik mee op allemaal deelprojecten. Als toezichthouder en wtb-adviseur ben ik een trotse medewerker van het projectteam van het waterschap. Ik krijg als teamlid veel ruimte en vertrouwen om mijn werkzaamheden zelfstandig in te plannen en uit te voeren. Ik voel mij dan ook oprecht thuis binnen het projectteam van het waterschap.