Gerard Ierschot

Gerard Ierschot over zijn hart voor de mens, steigertjes en keukentafelgesprekken.

“Ik ben blij om vrij te acteren in mijn werk. Dat is het voornaamste waar ik blij van wordt, dat ik zelf regie kan houden over de dingen die ik doe. ”

Gerard Ierschot 
 
Toezichthouder

Mensen helpen
Ik ben ooit begonnen met de opleiding Maatschappelijk Werk & Dienstverlening. In mijn laatste jaar ging ik stage lopen en kwam ik in de crisis interventie terecht. Dat was heftig en ik was zelf nog jong. Op een gegeven moment merkte ik dat ik het te zwaar vond en ben ik de studie Milieukunde gaan doen. Maar dat stukje maatschappelijk werk, mensen willen helpen, dat daar ligt nog steeds mijn hart. En dat doe ik nu nog steeds.

Keukentafel gesprekken
In 1995 begon ik met bodemonderzoek bij een onderzoeksbureau in Velzenbroek. Vier jaar later kwam ik bij TAUW terecht als veldwerker bodemonderzoek. Dat heb ik gedaan tot en met 2005. Daarna ben ik gaan toezichthouden op bodemsaneringen en bagger werkzaamheden. Vanaf 2011 ben ik meer gaan doen in omgevingsmanagement: klachten en schade afhandelingen bij groot baggerwerk aan de Vecht.

De Vecht
Het uitbaggeren van de Vecht was een mega project en liep van Utrecht tot en met Muiden. Voor mij was het nagenoeg mijn achtertuin. We moesten 400 woonarken van de kant halen, we kwamen bommen en granaten tegen en soms zelfs “schatten” uit de Romeinse tijd. De rivier was namelijk nooit gebaggerd geweest, des te meer kans om iets bijzonders tegen te komen. Uiteindelijk is er een reizende expositie geweest van alles wat er is gevonden.
Ook de klachten en schade afhandeling vond ik leuk. Dan kwam er ‘s ochtends een klacht binnen bij Waternet en dan kreeg ik daar een melding van. Mijn motto was: ‘s ochtends gebeld, ’s middags nog aangebeld. Ik ging dan kijken wat er aan de hand was en probeerde een oplossing te zoeken.

“Mijn motto was: ‘s ochtends gebeld, ’s middags nog aangebeld. ”

Klachten verhelpen
Als omgevingsmanager zit ik tussen de bewoners en opdrachtgever in. Ik zorg ervoor dat als er klachten zijn deze zo snel mogelijk verholpen worden. Bij de Vecht  ging het vooral om schades van beschoeiingen en verzakking in de tuin aan bijvoorbeeld een steigertje. We hadden een mooi meetinstrument ontwikkeld, waarmee we konden aantonen en centraal bijhouden of de schade door de baggerwerkzaamheden was veroorzaakt. Naast schade meldingen kwamen er ook geluidsoverlast meldingen binnen. Elke dag was weer anders; In een sluisje botsten baggerbakken tegen sluismuren, waardoor mensen lagen te trillen in hun bed om half 7 ‘s ochtends. Ontvangen worden door de butler in een miljoenen villa maar wat mij vooral bijgebleven is de mevrouw die belde dat haar man verstrooid was en ze niet wilde dat er naast haar woonark gebaggerd zou worden. Dat hebben we uiteraard heel serieus genomen, want we waren bang dat de werkzaamheden te ingrijpend voor hem zou zijn en hij nog meer in de war zou raken. Maar wat bleek, de arme man leefde helemaal niet meer. Het ging om de as van de man die daar was uitgestrooid.

Keukentafel
Op dit moment ben ik weer actief als omgevingsbegeleider van bodemsaneringen waarbij ik keukentafel gesprekken verricht, waar burgers een bodemsanering krijgen aangeboden. Dan ga ik de mensen vertellen wat hen allemaal te wachten staat. Dat is een leuke afwisseling van de regulier milieukundig begeleidende werkzaamheden.
Ik begeleid nu bijvoorbeeld een project waarbij in een gemeente meer dan 17.000 locaties onderzocht worden op lood verontreinigen. Dat kan dus ook bij mensen in de tuin. Ze kunnen op vrijwillige basis deelnemen. Als een meting gedaan is mag ik de mensen uitleggen waarom ze zouden moeten deelnemen aan een saneringsprogramma. Deze menselijke interactie en inlevingsvermogen is echt mijn ding.