Erwin Verkerk

Erwin Verkerk is adviseur waterbouw bij Syntraal en woonachtig in de omgeving van Breda. Momenteel werkt hij als projectleider van hoofdtransportleidingen bij Vitens Regio Gelderland. “Drinkwater is een wereld apart.”

"Bij Syntraal waardeer ik vooral de vrijheid in mijn werk."

Erwin Verkerk 
 
Adviseur Waterbouw

Weg- en waterbouwer
In 1991 ben ik bij DSBV, een dochteronderneming van Tauw, in dienst gekomen als tekenaar en opzichter. Ik hou me nu al zo’n 25 jaar bezig met ontwerpondersteuning en toezicht- en directievoering. De projecten die ik doe hebben te maken met watertransport, rioolwaterzuiveringen, oppervlakte en polder gemalen, bruggen en viaducten. Hierin werk ik altijd samen met mensen uit andere disciplines.

Gorinchem
In mijn beginjaren ben ik gedetacheerd geweest bij de Gemeente Gorinchem als toezichthouder bij de aanleg van de hoofdinfrastructuur naar Gorinchem-Oost met de bouw van de Lingebrug als sluitstuk. In die tijd werd gezegd: “Je hebt pas bij Tauw gewerkt als je aan een gemaal hebt gewerkt”. Dat werd voor mij het Hollands-Duits gemaal in Nijmegen. Het gemaal uit 1932 is volledig gerenoveerd met nieuwe pompen en installaties, een nieuwe keersluis en een ecologische verbindingszone door de hoofdwaterkering tussen de Waal en Ooijpolder.

“Ik ben een echte weg- en waterbouwer.”

Katwijk
Een topproject voor mij was de renovatie en uitbreiding van gemaal Katwijk, nu het Koning Willem-Alexander gemaal. Het gemaal is uitgebreid met een vierde pomplijn en de bestaande pompen en installaties zijn vervangen. De uitbreiding is gerealiseerd op de plaats waar de oude funderingsconstructies van het stoomgemaal uit 1890 nog in de grond aanwezig waren. Daar moesten we met de bouwkuip omheen ontwerpen. We hebben het monument gerenoveerd en daarnaast de technische installaties naar de huidige stand van techniek gebracht. Hierin werkten we met veel verschillende partijen, zowel intern als extern. Met de opdrachtgever het Hoogheemraadschap Rijnland, met collega’s vanuit geotechniek, werktuigbouw en elektrotechniek en de toezichthouder, de architect, medewerkers voor bouwkundige aspecten en de aannemerscombinatie. Bij de voltooiing van het project hebben we er ook een boek over samengesteld als herinnering voor de mensen die bij project betrokken zijn geweest.

Vitens
Momenteel werk ik via Syntraal voor Vitens als projectleider ontwerp en aanleg van drinkwater leidingen, distributienetten en transportleidingen. Ik werk er nu al weer enkele jaren. Ik vind het ook uitdagend om nieuwe Vitens-medewerkers in te werken. Werken met drinkwater is anders dan werken met leidingen voor afvalwater. De drinkwater levering moet namelijk altijd gegarandeerd worden, klanten kunnen niet te lang zonder water zitten. Het is een secuur en precies proces. Na het leggen van de leidingen moet er worden gespoeld en worden watermonsters genomen. Pas na goedkeuring van de monsters kan de watertransportleiding in gebruik genomen worden. Het is al met al een heel leuk en leerzaam proces!