Duco Reineman

Duco Reineman, procesbegeleider en omgevingsmanager bij Syntraal over het makelaarschap van kennis, omgevingssensitiviteit en de ondernemingsraad.

“Juist als er conflicterende belangen zijn vind ik het interessant.”

Duco Reinenman 
 
Omgevingsmanager

Openbare ruimte
Ik begon 20 jaar geleden als afstudeerder bij TAUW, op de afdeling Industriële Ecologie, wat je nu circulaire economie noemt. Na acht jaar heb ik de overstap gemaakt naar de BU Leefomgeving. Het was mijn taak om meer samenwerking en een kruisbestuiving tussen de verschillende TAUW-onderdelen tot stand te laten komen. Uiteindelijk heb ik 2017 (weer) de overstap gemaakt naar Hans Westerhof. Ik wilde graag weer getriggerd worden in mijn persoonlijke talent ontwikkeling. In de loop van de jaren ben ik mij namelijk steeds meer gaan specialiseren in politiek en omgevingsgevoelige projecten en processen. Eén van die mooie projecten die mij de afgelopen jaren mede gevormd heeft was Nederland Schoon, het zwerfafval thema. We begonnen met onderzoeken. Waar komt zwerfafval vandaan en waar gaat het naartoe? Steeds verder ging dat de kant op van gedrag en psychologie. Ik begon me af te vragen wat we in de openbare ruimte zouden kunnen doen om mensen prettiger te laten voelen en ongewenst gedrag te voorkomen. Om mij op dit gebied nog verder te ontwikkelen heb ik ervoor gekozen om aan de slag te gaan als interim professional vanuit Syntraal. Door te werken voor en bij diverse soorten organisaties leer je namelijk meer en sneller wat omgevingssentiviteit bij opdrachtgevers en opdrachtnemers werkelijk inhoudt.

Sim City
Civiel is niks anders dan “mens”. Civiele techniek is techniek voor de mens. Dit onderwerp wordt altijd heel technisch uitgelegd maar er zitten ook veel gedrags- en psychologische componenten in. De grote vraag is: kun je de leefomgeving zo inrichten dat het meer aansluit op onze (on)bewuste natuurlijke gedragingen en behoeften?
Nederland is heel gek ingedeeld. Als een soort Sim City. We hebben een hokje voor een woonwijk en een hokje voor een park. Maar juist daar waar de stad overgaat in het groen of een plein in een woonwijk zie je hoe mensen zich manifesteren en gedragen. Ik vind dat het leukste wat er is, zien hoe mensen leven en bewegen. Een hobby is om vanaf bijvoorbeeld een terras de bewegingen en de bijbehorende gedragingen te bestuderen. Wat ik zie en er van leer neem ik mee naar mijn projecten.

“Ik ben een makelaar in kennis en die ervoor zorgt dat de juiste mensen bij elkaar worden gebracht.”

Omgevingsmanager
Ik ben op dit moment werkzaam als omgevingsmanager bij de provincie Overijssel en betrokken bij meerdere groot onderhoudsprojecten en mooie provinciale investeringsprojecten. Ik weet het niet beter dan de vakspecialist, maar zorg ervoor dat zijn kennis optimaal benut wordt door en voor de provincie, het waterschap, de gemeente, de bewoners en de belangenverenigingen. Er gebeurt natuurlijk veel rondom projecten midden in de samenleving. Bedrijven die bereikbaar moeten blijven, kinderen die veilig over het fietspad naar school toe moeten en de hulpdiensten die de aanrijtijden moeten blijven houden. Uiteindelijk moet je soms kiezen voor het één of voor het ander.

Management van verwachtingen
In provinciale projecten zit ook vaak een politieke component. Een niet te onderschatten belang hierbij is het draagvlak in de samenleving. Zo is de wisselwerking, afstemming en draagvlak met de (lokale) samenleving is een vol continu proces. Procesbegeleiding van dergelijke (participatie)trajecten intrigeert mij elke keer weer. Het mogen managen van verwachtingen is elke dag weer een mooie uitdaging.

Ondernemingsraad
Naast de projecten die ik doe, zit ik ook in de ondernemingsraad (OR) van TAUW Nederland. Daar heb ik een nieuwe commissie opgericht: visie en strategie. Als lid van de OR heb ik mijzelf de opgave gegeven om het ondernemerschap binnen TAUW Nederland meer naar voren te brengen. De wereld verandert steeds sneller en organisaties moeten daarop inspelen. Thema’s zoals klimaatverandering, digitalisering en strategische samenwerkingen worden steeds belangrijker. Ik wil helpen in de transitie naar nieuwe businessmodellen en nieuwe manieren van samenwerken. Ik vind mijn taak in de OR een leuke afwisseling van mijn werk.