Barry Meddeler

Barry Meddeler, senior adviseur omgevingswarmte, begon zes jaar geleden bij TFS als pionier van de riothermie. Nu werkt hij als directe adviseur voor verschillende gemeentes en waterschappen.

“Het mooie aan Syntraal vind ik dat we richting ondernemerschap gaan. Daar wordt je heel vrij in gelaten. Wel binnen bepaalde marges natuurlijk. Het moet uiteindelijk wel opleveren wat je kost.”

Barry Meddeler 
 
Senior Adviseur Omgevingswarmte

Barry Meddeler, senior adviseur, begon zes jaar geleden bij TFS als pionier van de riothermie. Nu werkt hij als directe adviseur voor verschillende gemeentes en waterschappen.

Riothermie
Toen ik bij BU Water zat was ik al bezig met riothermie. Toen TFS in 2016 begon gingen wij als watergroep over. Het jaar erop kwam Simon erbij. Met z’n tweeën zijn we toen verder gegaan en zijn we langzaam uitgebreid naar de omgevingswarmte groep die er nu is. Dat heeft wel een aantal jaren gekost. We hebben nu eindelijk een uitgekristalliseerde groep met ieder zijn eigen taak. Dat werkt heel goed.

Vertaalslag
Ik ben een techneut, maar ik ben niet iemand die de hele dag op kantoor zit berekeningen te maken. Dat doe ik wel eens, maar ik zit ook veel bij gemeentes en waterschappen als directe adviseur. Ik probeer de techniek te vertalen voor de mensen die ermee moeten werken. Ik moet uiteindelijk vertellen wat het betekent als we riothermie gaan toepassen: of dat voordeliger is dan andere typen verwarming en waar dat aan ligt. Die vertaalslag is complex, maar ik heb dat geleerd door heel veel ervaring op te doen. Uiteindelijk wil de gemeente alleen maar weten: moeten we riothermie gaan toepassen en als we dat gaan toepassen hoeveel levert het ons op?

“Ik ben niet iemand die de hele dag op kantoor zit berekeningen te maken.”

Twente
Ik ben nu veel bezig met de Twentse gemeentes. In 2012 ben ik ooit begonnen in Borne en heb ik een plan opgesteld voor het verduurzamen van een zwembad. Na die opdracht kreeg ik telkens weer vragen vanuit Borne van, ‘wil je hier eens naar kijken?’ en ‘kun je daar niet wat mee?’. Sinds die tijd ben ik niet meer weggeweest. Uiteindelijk beginnen ze nu met de verduurzaming van het zwembad, maar daar is dus 8 jaar overheen gegaan. Ik heb pas de bouwvergadering bijgewoond en daarin komt alles terug dat we ooit hebben geadviseerd voor duurzaamheid.

Wezep
Ik ben vanaf het begin betrokken geweest bij het project in Wezep. Voor de gemeente Oldebroek, waar Wezep onder valt, schreef ik enkele jaren geleden een rapport over de mogelijkheden van riothermie. Die waren er zeker, maar de financiering was een probleem. Zowel de aardappelfabriek als de gemeente wilden in eerste instantie geen geld beschikbaar stellen. Uiteindelijk besloot Tauw, samen met de exploitant van het zwembad, zelf een BV op te richten en de investering te doen. De verwachting is dat het project over tien jaar winstgevend is.

“Ik ben vanaf het begin betrokken geweest bij het project in Wezep.”

Ondernemerschap
Het mooie aan Syntraal vind ik dat we richting ondernemerschap gaan. Aan de ene kant krijg je heel inzichtelijk wat je kosten zijn en wat je moet opbrengen en anderzijds moet je zorgen dat je projecten draait en dat je rendement haalt. Daar wordt je heel vrij in gelaten. Wel binnen bepaalde marges natuurlijk. Het moet uiteindelijk wel opleveren wat je kost, maar je wordt meer aangesproken op je ondernemerschap. Dat merk je bij zo’n kleine groep meer dan in een grote organisatie. Als iemand buiten het werk loopt, moeten we als groep zorgen dat diegene weer werk krijgt, want dat drukt op de resultaten. Dat is in zo’n kleine groep veel zichtbaarder.