Auke Piersma

Auke Piersma is senior register directievoerder UAV en senior adviseur uitvoering bij Syntraal. “Mijn persoonlijke drive zit vooral in de natte projecten met een ecologisch of milieu hygiënisch raakvlak zoals baggerwerken, natuurvriendelijke oevers, vistrappen en natuurlijke inrichtingen. Daar voel ik mij op mijn plek, dat is echt mijn ding.”

"Als register directievoering UAV is de combinatie van theorie en praktijk belangrijk. Samen werken aan een betere leefomgeving met in acht neming van ieders belangen. Dat ligt mij erg goed."

Auke Piersma 
 
Senior Register Directievoerder UAV & Senior Adviseur Uitvoering

Volgermeerpolder
Ik heb Milieukunde gestudeerd aan de Hogeschool van Hall in Groningen. Aansluitend ben ik in 1998 begonnen bij TAUW. Mijn eerste project was een baggerproject in Noord Holland in Zuidoost Beemster waar ik toezichthouder was. In de navolgende jaren ben ik binnen TAUW doorgegroeid naar directievoering UAV en adviseur uitvoeringsfase.
Toen rond 2003 het project De Volgermeer voorbij kwam vanuit de gemeente Amsterdam werd ik enthousiast en gaf ik aan graag een bijdrage te willen leveren. Het project bestond uit het afdekken van een 100 hectare grote vuilstort. Op de Volgermeerpolder ben ik gedurende tien jaar ingezet als hoofdtoezichthouder. Uiteindelijk is er drie miljoen kuub grond verwerkt op locatie om de chemische stortlocatie Volgermeerpolder af te dekken met een leeflaag, bestaande uit natte, droge en plasdras gebieden. Ook is er 33 duizend kuub baggerspecie uit het veenweidegebied in Geotubes verwerkt en een vier kilometer lange 30 meter brede watergang afgedekt.

“Op de Volgermeerpolder ben ik gedurende tien jaar ingezet als hoofdtoezichthouder. Tot op de dag van vandaag is dit één van de mooiere projecten waar ik een bijdrage aan geleverd heb.”

Dynamiek
Van jongs af aan ben ik al veel buiten te vinden en de dynamiek op projecten vind ik heerlijk. Samen met een projectteam in de rol van projectleider uitvoering, adviseur of directievoerder UAV een bijdrage leveren aan de verbetering van onze leefomgeving, dat geeft mij extra energie. Waar dat dan in zit voor mij? Dat is de variatie van projecten, de omgeving, de techniek en het werken met mensen, wat mijn werk steeds weer leuker maakt. Daarbij stem ik zaken procesmatig af met een goed oog voor kwaliteit en geld op een open en transparante ‘no nonsens’ werkwijze.

Shoreliner
Een innovatie waar ik, als medebedenker, enorm trots op ben en me veel mee bezig houd is de Shoreliner ofwel plasticvanger. Een innovatieve, goedkope en duurzame manier om het drijfvuil dat vanuit de rivieren naar de Noordzee stroomt vroegtijdig op te vangen. Dit doen we door gebruik te maken van de zuidwestelijke wind die 90% van de tijd in Nederland waait en zo zorgt dat zwerfafval via windenergie in de Shoreliner gevangen wordt. Op dit moment ligt de Shoreliner bijvoorbeeld in de haven van Stavoren, de Rotterdamse Lekhaven en in Haringvliet.

Heeft u in een haven of rivier op een structurele plek veel last van drijfvuil?
Neem dan contact op met Auke Piersma via auke.piersma@syntraal.com