Anastasia Koezjakov

Anastasia Koezjakov is adviseur duurzame warmte bij Syntraal. Ze houdt zich vooral bezig met technische en economische analyses. Hoe complexer de projecten, hoe leuker ze het vindt.

“Bij Syntraal kun je veel verschillende kanten op, waarbij je gestimuleerd wordt in je ontwikkeling. Samen met je team ontwikkel je je op basis van jouw wens en sterke kanten.”

Anastasia Koezjakov 
 
Adviseur Duurzame Warmte

Anastasia Koezjakov is adviseur duurzame warmte bij Syntraal. Ze houdt zich vooral bezig met technische en economische analyses. Hoe complexer de projecten, hoe leuker ze het vindt.

Team Omgevingswarmte
Na een jaar als trainee bij Tauw te hebben gewerkt, kon ik aan de slag bij wat destijds nog TFS (Tauw Flexible Solutions) was. Ik had een studie afgerond op het gebied van energie, maar ik kon niet zo snel wat vinden waarbij de technische als economische kant van energie naar voren kwam. Alles was of heel technisch, of juist milieugericht. Bij TFS zat een team Omgevingswarmte, waar ik wel kon gaan doen wat ik wilde.

Energieberekeningen
Bij Syntraal ben ik verantwoordelijk voor de energieberekeningen en de business cases. Dus eigenlijk de technische en economische analyses. Ik doe vooral uitvoerend werk. Af en toe ook coördinerend. Daarnaast doe ik ook geografische analyses en werk ik veel met ruimtelijke- en energiedata.

“Als niemand het antwoord weet, dan wil ik de uitdaging juist aan. Dan ga ik op zoektocht uit, dat vind ik leuk.”

Niet recht voor zijn raap
Ik hou niet van projecten die recht voor zijn raap zijn. Het liefst heb ik iets wat complex is. Zo heb ik pas meegeholpen aan de verduurzaming van een zwembad in het noorden van het land. Omdat het om een binnen- én buitenzwembad ging had deze een heel complex warmte profiel. Meestal vindt de warmtepiek plaats in de winter, maar in dit geval vond deze zowel in de winter als in mei plaats. Het zwembad kan technisch gezien goed (gasloos) aangesloten worden op warmte uit oppervlaktewater. Of dit financieel interessant is, hangt af van de manier waarop budgetten verdeelt gaan worden in de toekomst. Vanuit sociaal oogpunt was dit project ook een uitdaging vanwege de grote hoeveelheid belanghebbenden waar rekening mee gehouden moest worden. Zulke uitdagingen ga ik graag aan!

“Ik vind het leuk om samen met de opdrachtgever mooie projecten tot stand laten komen.”

Eigen hokje
Wat ik waardeer aan Syntraal is dat je wordt ingezet op basis van je talent. Bij veel bedrijven solliciteer je op een functie en dat is dan een hokje waar je in moet passen en naar moet functioneren. Bij Syntraal maak je eigenlijk je eigen hokje. Je kunt veel verschillende kanten op, waarbij je gestimuleerd wordt in je ontwikkeling. Samen met je team ontwikkel je je op basis van jouw wens en sterke kanten.

Naar de klant
In de toekomst wil ik blijven werken aan de combinatie van technische en economische analyses, maar ook bijdragen aan kennisontwikkeling in de duurzame warmte (vooral op het gebied van aquathermie). Ik vind het leuk om op business case niveau te werken en naar de klant toe te gaan. Klanten (overheden) enthousiasmeren over de mogelijkheden van duurzame warmte is iets wat ik nóg meer wil gaan doen in de toekomst!