Hierbij willen wij al onze relaties mededelen dat de Tauw Group heeft besloten om het broker proces en bijbehorende taken, die sinds 2017 – na een aanbesteding – uitbesteed waren aan OneStopSourcing, weer geheel onder eigen verantwoordelijkheid te laten plaatsvinden.

Syntraal BV, zal als 100% dochteronderneming van de Tauw Group, hier uitvoering aan geven als eindverantwoordelijke voor het proces van de flexibele inhuur.

Wij zullen de betrokken partijen de aankomende periode op de hoogte houden van de vorderingen.

Voor nadere informatie of vragen kan contact worden opgenomen met uw contractregiseur of via het algemene contactnummer van Syntraal.