Hans Westerhof en Simon Bos vanuit Syntraal gaven afgelopen zaterdag mede een inspirerende sessie over aquathermie op Springtij, onder leiding van Henrike Branderhorst van Tauw. Springtij is een groots driedaags Forum op Terschelling en heeft als doel om samen concrete stappen maken voor een sociale, economisch gezonde en duurzame toekomst. De deelnemende partijen werden gevraagd om bij te dragen aan het duurzaamheidsmanifest dat aan alle politieke partijen wordt voorgelegd, met de vraag dit volgend jaar bij coalitie-onderhandelingen mee te nemen. Syntraal werd in het bijzonder gevraagd om bij te dragen aan de sessie over warmte uit water.

Als waterland zijn we al honderden jaren bezig met waterbeheer en waterveiligheid. Het stapje om nu ook warmte en koude te genereren is eigenlijk heel klein en voor de hand liggend, maar het vergt wel actie. Allereerst moeten we de bestaande bebouwing verduurzamen, zoals Nederland daar nu al mee bezig is. Daarnaast is het minstens zo belangrijk om ‘grote warmtevragers’ zoals zwembaden, ziekenhuizen en scholen te verduurzamen. Hiervoor werken we samen met onze dochteronderneming Amfius, die gespecialiseerd is in de winning van lokale duurzame energiebronnen en nieuwe verwarmingstechnieken. Daarvoor gebruiken ze technieken zoals riothermie, aquathermie en warmte- en koudeopslag om grote objecten (zoals zwembaden) te verwarmen en zo bij te dragen aan een duurzame toekomst in Nederland.