De landelijke campagne ‘Zet ook de knop om’ van de Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is op 2 april van start gegaan met de eerste paginagrote advertenties.

De campagne is erop gericht om op kort termijn energie te besparen. Hiervoor worden een aantal handelingsperspectieven aangeboden die makkelijk en snel uitvoerbaar zijn. Daarnaast wordt ook gewezen op langere termijn energie besparing. In de radio- en televisiespotjes ligt de focus voor ondernemers de komende maand op handelingsperspectieven met betrekking tot ventileren, verwarmen en verlichting.

Syntraal is vanwege haar expertise gevraagd om de campagne mede te ondersteunen. Syntraal steunt deze campagne dan ook van harte, omdat wij met onze projecten al ruimschoots bewezen hebben dat verwarmen zonder gas gewoon heel goed mogelijk is. Diverse zwembaden en scholen worden al gasloos verwarmd en gekoeld, dankzij onze technische ontwerpen en onze businesscases.

Onlangs hebben wij alle fracties van de Tweede Kamer ook geïnformeerd dat 80% van de Nederlands zwembaden binnen 500 m een aquathermiebron ter beschikking heeft, die kan voorzien in de warmtevraag. Zie ons eerdere bericht: Zwembaden en stijgende gasprijzen – Syntraal. Diverse fracties hebben al laten weten dit bij Kamerdebatten mee te zullen nemen. Van het gas af is geen utopie; het kan gewoon! Wij weten hoe het moet en helpen u graag verder.