Bedreven in...

Bij Syntraal kun je werken binnen diverse vakgebieden. Als deskundige, maar ook als duizendpoot. Zet je talenten in om te ontdekken waar jij het beste tot je recht komt!

Kwaliteit & Veiligheid

Binnen Kwaliteit en Veiligheid horen samenhangende vraagstukken om een veilige omgeving op het werk, in de fabriek en in de openbare ruimte bestendig te maken. Het is een onderwerp dat steeds centraler komt te staan bij alle stakeholders in de maatschappij. Het vormgeven en afstemmen van  verwachtingen en (on)mogelijkheden ten aanzien van Kwaliteit, Gezondheid, Veiligheid en Milieu in gedragen beleid is een opgave met uitdagingen voor veel eindverantwoordelijke organisaties. Al deze onderwerpen moeten gecoördineerd en geaudit worden. Dit alles in het licht van veranderende normen en waarden en hieruit voortvloeiende wet- en regelgeving.

Ga jij je kennis bij Syntraal inzetten om de vraagstukken in het kader van Kwaliteit, Gezondheid, Veiligheid en Milieu op tijd en correct af te handelen en te implementeren?

Syntraal, synergie en talent centraal.