Certificeringen en keurmerken

SNA Keurmerk NEN 4400-1

SNA Keurmerk NEN 4400-1

Het SNA-keurmerk en de NEN 4400-01 zijn het keurmerk voor de uitzendsector en aannemers van werk en is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken.

Detacheerders en payrollondernemingen vallen eveneens onder de reikwijdte van het keurmerk omdat ook zij arbeid ter beschikking stellen.

De norm NEN 4400 beschrijft ook op welke manier een inspectie-instelling moet controleren of aan de gestelde eisen wordt voldaan, met welke frequentie dat moet gebeuren en wat de deskundigheid van de inspecteurs moet zijn. De NEN 4400-01 heeft raakvlakken met de SNA.

Het Syntraal team wat primair bezig is met het invullen van de intermediaire en broker rol is trots om beide logo’s te mogen voeren.

Quote

Facilisis in sapien vel posuere volutpat

Enim van Veniam Directeur
ISO 9001 Certified

ISO 9001 Certified

SNA Keurmerk NEN 4400-1

NEN 4400-1

ISO-14001

ISO-14001 Certified

Keurmerk Bodembeheer SIKB

Bodembeheer SIKB

CO2-Prestatieladder

CO2-Prestatieladder

Bovib

Bovib

SSB erkend leerbedrijf

SBB erkend leerbedrijf