Bedreven in...

Bij Syntraal kun je werken binnen diverse vakgebieden. Als deskundige, maar ook als duizendpoot. Zet je talenten in om te ontdekken waar jij het beste tot je recht komt!

Bouwbegeleiding & Toetsing

Onze leefomgeving wordt continue aangepast aan behoeften van de maatschappij. Er worden aanpassingen gerealiseerd in zowel stedelijk en landelijk gebied, als op bedrijfslocaties. Elke realisatie kent een diversiteit aan stakeholders; van opdrachtgever naar opdrachtnemer, tot omwonenden en aanpalende bedrijven. Realisaties zorgen voor veranderingen in de bestaande omstandigheden en kunnen onrust veroorzaken. Goed inzicht in het nut en de noodzaak is vanaf de eerste stap van groot belang. De eisen en verplichtingen voor de realisatie worden contractueel vastgelegd. Van belang is dat door begeleiding en toetsing wordt toegezien op de naleving van de gemaakte afspraken. Hieronder valt ook het werken conform geldende wet- en regelgeving en veiligheidseisen. Een goede Bouwbegeleiding en Toetsing zorgt voor meerwaarde tijdens de realisatiefase.

Ga jij je vaardigheden bij Syntraal inzetten om invulling te geven aan de Bouwbegeleiding en Toetsing tijdens realisaties?

Syntraal, synergie en talent centraal.