Over Syntraal

Met jouw talent op expeditie naar de toekomst

Syntraal is de netwerkorganisatie voor de fysieke leefomgeving met kennis professionals in vaste dienst die impact leveren aan een mooier, duurzamer, veiliger en sociale leefomgeving

Wij werken vanuit jouw talent. Dat maakt ons uniek. Wij geloven dat jij het beste presteert als jij in je kracht staat, gemotiveerd bent en energie krijgt van wat je doet.

Syntraal is er dus op gericht om obstakels weg te nemen die de groei of ontwikkeling belemmeren, van zowel het individu als het gezamenlijk ondernemerschap.

Expeditie

Synergie tussen ons talent en Sustainable Development Goals

(Werelddoelen voor duurzame ontwikkeling)

SDG 7

SDG 7 Energiebesparing en hernieuwbare energiebronnen:

Syntraal bouwt aan en werkt mee aan toegang tot betaalbare, betrouwbare en hernieuwbare energievoorziening.

Syntraal gaat een stap verder. Syntraal stimuleert en participeert in innovatie en technologische toepassingen die impact leveren

SDG 9

SDG 9 Mobiliteit en infrastructuur verbeteren:

Syntraal bouwt mede aan kwalitatieve, betrouwbare en duurzame infrastructuur voor iedereen.

Syntraal gaat een stap verder. Syntraal stimuleert en participeert in innovatie en technologische toepassingen die impact hebben.

SDG 11

SDG 11 Veilige, veerkrachtige en duurzame omgeving:

Syntraal draagt bij aan duurzame leefomgeving die leiden tot een veilige inclusieve toegankelijke, groene en openbare ruimtes.

Syntraal gaat een stap verder. Syntraal stimuleert en participeert in innovatie en technologische toepassingen die impact hebben

SDG 12

SDG 12 Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

Syntraal stimuleert duurzaam beheer en het efficiënte gebruik van natuurlijke hulpbronnen mede de beperking van afvalproductie via preventie, vermindering, recycling en hergebruik

Syntraal gaat een stap verder. Syntraal participeert proactief om doelstellingen te bereiken

Ontwikkelingsgericht

SDG 8

Met de juiste hoeveelheid uitdaging in hun dagelijkse werkzaamheden stimuleren wij onze kennis professionals vanuit talent en synergie om op een gezonde manier competitief en ontwikkelingsgericht te presteren.

Ook ontwikkelen en stimuleren wij ondernemerschap. Dat vertaalt zich in waardevolle partnerschappen.

Werken bij en voor

SDG 17

Syntraal werkt met en voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers in projecten, processen en programma’s van concept tot realisatie. Onze kennis professionals bieden kennis en kunde om organisaties verder te helpen.

Syntraal schroomt niet, indien het bijdraagt aan een mooier, duurzamer, veiliger en sociale leefomgeving, om te participeren met onze kennis professionals in deelnemingen.

Syntraal de netwerkorganisatie voor de fysieke leefomgeving

Een mooier, duurzamer, veiliger en sociale leefomgeving

Syntraal wil impact creëren voor een mooier, duurzamer, veiliger en sociale leefomgeving. Dat is onze intrinsieke motivatie. Wij doen dat sinds 1 oktober 2018. Wij zijn overtuigd van ieders unieke talent en geloven in sterke samenwerkingsverbanden. Iedereen heeft zijn eigen toegevoegde waarde en iedereen is anders.

In al ons werk staat de synergie tussen het vraagstuk van de opdrachtgever en het persoonlijke talent van de kennis professional centraal. Zo vullen wij elkaar aan.

Missie

Het is de missie van Syntraal om obstakels weg te nemen die de groei of ontwikkeling belemmeren, van zo wel het individu als het gezamenlijk ondernemerschap. Talentvolle kennis professionals helpen ontdekken wat hun drijfveren zijn en wat zij daarmee willen bereiken in het leven. Samen op zoek waar zij nu écht blij van worden of herontdekken waarom zij ooit voor hun vak hebben gekozen.

Visie

De wereld is constant in beweging. En de mensen zelf ook. De arbeidsmarkt verandert. Talentvolle kennis professionals willen niet vast zitten aan éénzijdige ontwikkeling als talent- en kennis professional. Professionals willen zien en voelen hoe en op welke wijze zij impact kunnen creëren. Professionals willen op expeditie om hun talenten verder te ontdekken en zien en voelen hoe impact te creëren voor een mooier, duurzamer, veiliger en sociale leefomgeving.

Veiligheid

Syntraal heeft als doelstelling dat iedere kennis professional een veilige, geschikte en gezonde werkplek heeft binnen de eigen organisatie en bij organisaties waar de kennis professional zijn impact doet laten gelden.

Veiligheidsbewustwording wordt binnen Syntraal actief gestimuleerd door het management in samenwerking met alle collega’s. Hierdoor kennen wij een open veiligheidscultuur die leidt tot een minimaal aantal incidenten.

Kwaliteit

Syntraal wil alle professionals faciliteren bij het leveren van een optimale kwaliteit die aansluit bij de wensen van onze opdrachtgevers én de eigen organisatie. Syntraal volgt hierbij de ISO9001, toetst de (klant)tevredenheid en is een lerende organisatie, waarbij met de PDCA cyclus wordt gestreefd naar een continue verbetering van onze bedrijfsprocessen, diensten en producten

Contact

Om elkaar of anderen te ontmoeten hebben wij door het hele land onze expeditie spots. Met acht vestigingen door het hele land is Syntraal altijd bij jou in de buurt!

Vestigingen Syntraal
IVONNE LARDINOIS

“Wil jij contact opnemen met Syntraal, maar je weet niet met wie? Bel mij en ik zorg ervoor dat het goed komt.”

Ivonne Lardinois
Expeditie coördinator secretariaat

+31 88 02 44 30 1
ivonne.lardinois@syntraal.com

Pauline Alberti

“Heeft u vragen of opmerkingen over Syntraal en kwaliteit, neem dan contact met mij op.”

Pauline Alberti-Deul
Expeditie coördinator Kwaliteit

+31 6 229 16 027
pauline.alberti@syntraal.co

MAYRA WESTERHOF

“Neem contact als je meer over veiligheidsbewustwording en een open veiligheidscultuur wilt weten.”

Mayra Westerhof
Expeditie coördinator Veiligheid

+31 6 461 63 460
mayra.westerhof@syntraal.com

Stef Heynekamp foto

“Ik regel alles achter de schermen zodat alle talenten kunnen excelleren. Heb je daar vragen over? Bel gerust”

Stef Heynekamp
Expeditie coördinator Contract support

+31 6 214 68 000
stef.heynekamp@syntraal.com

Ik kom graag met Syntraal in contact

Volg Syntraal op LinkedIn, Facebook en Instagram en blijf op de hoogte van onze nieuwste vacatures, ontwikkelingen, projecten en veel meer.

Certificeringen en keurmerken

ISO 9001 Certified

ISO 9001 Certified

SNA Keurmerk NEN 4400-1

NEN 4400-1

ISO-14001

ISO-14001 Certified

Keurmerk Bodembeheer SIKB

Bodembeheer SIKB

CO2-Prestatieladder

CO2-Prestatieladder

Bovib

Bovib

SSB erkend leerbedrijf

SBB erkend leerbedrijf

Syntraal is de netwerkorganisatie voor talent in de fysieke leefomgeving. Waarbij elke individuele professional met haar/zijn talent de basis vormt van ons gezamenlijke wij. 

Een wij die zorgt voor daadwerkelijk ondernemerschap in gezamenlijkheid. Gezamenlijkheid die ervoor zorgt dat Syntraal bij elke uitdaging impact weet te creëren.

Syntraal gaat een stap verder. Syntraal richt indien nodig, in gezamenlijkheid, zelfstandige opererende bedrijven op die met onze kennisprofessionals impact leveren aan een mooier, duurzamer, veiliger en sociale leefomgeving.

Syntraal is de netwerkorganisatie voor de fysieke leefomgeving met kennis professionals in vaste dienst die impact leveren aan een mooier, duurzamer, veiliger en sociale leefomgeving

Wij werken vanuit jouw talent. Dat maakt ons uniek. Wij geloven dat jij het beste presteert als jij in je kracht staat, gemotiveerd bent en energie krijgt van wat je doet.

Syntraal is er dus op gericht om obstakels weg te nemen die de groei of ontwikkeling belemmeren, van zowel het individu als het gezamenlijk ondernemerschap

Syntraal stimuleert arbeidsparticipatie door aanwezig werk in Nederland inzichtelijk te maken, ook voor diegene die verder van de arbeidsmarkt afstaat.

Als Syntraal willen wij dan ook met intermediaire organisatietalent arbeidsparticipatie stimuleren en, indien nodig, participeren in deelnemingen die dit stimuleren.

Syntraal brengt daarom in Nederland aanwezig individueel talent en organisaties samen.
Wij helpen opdrachtgevers met het matchen van het beste talent passend bij de hulpvraag.