Bijna alle 1.513.680 gebouwen in Noord-Holland kunnen aangesloten worden op duurzame warmte. Dit blijkt uit onderzoek van Syntraal in opdracht van de provincie Noord-Holland. Maar liefst 96% van de woningen en utiliteitsgebouwen kan aangesloten worden op de grootste warmtebron van waterrijk Noord-Holland: warmte uit oppervlaktewater (TEO). De overige 2% gebouwen zou aangesloten kunnen worden op warmte uit afvalwater (TEA).

Alternatieve warmte
Noord-Holland is omgeven door water en ook in de provincie is veel oppervlakte water. Oppervlaktewater wordt in de zomer opgewarmd door de zon en kan worden gebruikt voor het verwarmen van huizen. Het is daardoor een oneindige warmtebron. In slechts zes van de 449 wijken lijken de waterwarmtebronnen te ver van de wijken te liggen om effectief te kunnen worden gebruikt. Bij deze wijken kan gekeken worden naar andere warmtebronnen, bijvoorbeeld restwarmte afkomstig van de industrie en datacenters, of geothermie; warmte uit de diepe ondergrond.

Aardgasvrij
Nederland moet in 2050 aardgasvrij zijn. Dit is afgesproken in het Klimaatakkoord. Gemeenten werken momenteel aan de Transitievisie Warmte die eind 2021 klaar is. In deze visie staat welke wijken het eerste van het gas af gaan en in welk tempo. Het aansluiten van huizen op warmtebronnen is afhankelijk van de financiële haalbaarheid, ruimtelijke mogelijkheden, milieu en draagvlak.
Om wijken te verwarmen met behulp van oppervlakte water (TEO) is een warmtekoudeopslag (WKO), warmtewisselaar en warmtepomp nodig. Bij thermische energie uit afvalwater (TEA) wordt gebruik gemaakt van de warmte van rioolwater, warmte die vrijkomt bij de rioolwaterzuivering (RWZI’s) en warmte die vrijkomt bij rioolgemalen.

Niet allemaal dezelfde warmtebron
De inventarisatie laat zien waar de warmtebronnen beschikbaar zijn, maar we kunnen niet allemaal onze warmte onttrekken uit dezelfde bron. Om warmtebron en warmtevraag efficiënt aan elkaar te kunnen koppelen wordt binnen de Noord-Hollandse Regionale Energiestrategieën Zuid en Noord de Regionale Structuur Warmte (RSW) uitgewerkt. De RSW geeft gemeente inzicht in welke bronnen zij het beste kunnen gaan gebruiken voor welke wijk.

Warmtedataregister
De provincie heeft alle warmtebronnen in Noord-Holland in kaart gebracht. Deze zijn terug te vinden in het online warmtedataregister. Syntraal verzamelde de nieuwe data in opdracht van provincie Noord-Holland. Lees meer in dit rapport.