Per 1 juli 1979 ben ik begonnen bij Tauw Infra Consult als aankomend tekenaar, bij de afdeling Civiele Stedebouw, toen gevestigd aan de Teugseweg in Deventer. Na een jaar volgde de aanstelling als tekenaar en werd ik gedetacheerd op het Projectbureau Zwolle Zuid. Vanwege de economische crisis in 1983 en de stagnerende woningbouw werd het projectbureau in 1983 ontmanteld en heb ik de overstap gemaakt naar Tauw Milieu. Gedurende twee jaar heb ik als boormeester heel Nederland gezien. In 1985 kwamen de eerste grote bodemsaneringen los en kon ik de overstap maken naar het toezicht, als milieutechnisch opzichter bij de uitvoering van bodem- en grondwatersaneringen.
In 1989 kwam de vraag of ik het toezicht wilde inruilen voor de functie van vakdeskundige bodemsanering voor het uitwerken en opstellen van saneringsonderzoeken en -plannen, het opstellen van RAW-bestekken en het voorbereiden van bodemsaneringswerken en het ondersteunen van de projectleiding van in uitvoering zijnde werken. Deze functie heb ik vervolgens circa 8 jaar vervuld tot de ‘grote regionalisatie’ van Tauw, waarbij de regiokantoren werden uitgebouwd. Hierbij werd, vanuit de BU Industry, een opvolger gezocht voor Erik Mateman, die naar Assen verhuisde, om samen met de projectmanager van Fina, zorg te dragen voor de renovatie en sanering van de circa 80 brandstofverkooppunten van Fina in Nederland. Gedurende vijf jaar (1998-2002) mocht ik als projectleider samen met een team aan Tauw collega’s aan de slag om de tankstations van Fina en later ook Total te moderniseren. In deze periode heb ik tevens het projectleiderschap en advieswerk voor de aanleg van onder- en bovenafdichtingen op stortplaatsen op me genomen, als uitvloeisel van m’n civieltechnische achtergrond.
Na deze periode ben ik voor de BU Industry als projectleider en adviseur betrokken geweest bij een groot aantal projecten, veelal op het grensvlak van civiel en milieu, onder andere voor SBNS, Solvay, Twence, Total, AKZO, Dow, Philips enz.. Daarnaast projecten voor de stortlocaties van Attero te Wijster, Lochem en Wilp, de stortplaats Ullerberg in Ermelo en Volgermeerpolder Amsterdam.
Vanwege m’n projectleiding bij bodemsaneringsprojecten heb ik in 2016, als adviseur en projectleider voor BRL6000, de overstap gemaakt naar TFS, dat sinds 1 oktober 2018 actief is als Syntraal.