Incubator/Accelerator

Syntraal werkt aan een mooier Nederland

Syntraal is de netwerkorganisatie voor de fysieke leefomgeving met kennis professionals in vaste dienst die impact willen leveren. Syntraal schroomt niet, indien het bijdraagt aan een mooier, duurzamer, veiliger en sociale leefomgeving, om te participeren in deelnemingen.

Syntraal is erop gericht om obstakels weg te nemen die de groei of ontwikkeling belemmeren. Syntraal helpt als business incubator en accelerator jonge bedrijven die impact willen creëren voor een mooier, duurzamer, veiliger en sociale leefomgeving.

incubator

Impact creëren voor een mooier, duurzamer, veiliger en sociale leefomgeving

SDG 17 Partnerschappen: Syntraal actief als SDG partner in onderstaande doelstellingen.

SDG 17

SDG 8 Waardig werk en economische groei

SDG 7 Energiebesparing en hernieuwbare energiebronnen

SDG 9 Mobiliteit en infrastructuur verbeteren

SDG 11 Veilige, veerkrachtige en duurzame omgeving

SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie

Amfius

Amfius

Amfius BV is een SDG 7 startup ontstaan in 2018 dat optreed als warmteleverancier. Amfius neemt de investering en eventuele risico’s voor eigen rekening. Daarvoor gebruikt Amfius technieken als riothermie, aquathermie en warmte- en koudeopslag. Zo wint Amfius omgevingswarmte uit de bodem, het afvalwater, het oppervlaktewater of andere restwarmte. Amfius verwarmt en koelt hiermee vastgoed als zwembaden, scholen, stadskantoren, zorginstellingen, bedrijven en woningen gasloos en duurzaam.

Amfius is een combinatie van Amfibie en Celsius. Een amfibie, wil het overleven, moet altijd rekening houden met de juiste balans in temperatuur. Celsius omdat dit de natuurkundige weergave is van temperatuur. En “us” betekent in diverse talen “ons” en ons is een verwijzing naar “lokaal”.

Aqua Base

AquaBASE

AquaBASE BV wil als SGG 9 en 11 startup bijdragen aan een klimaatadaptieve en waterrobuuste inrichting van onze openbare ruimte. Met als specialiteit het bufferen en infiltreren van hemelwater. In de basis een constructieve stabiele waterbergende weg, waarop diverse soorten verharding toegepast kunnen worden.  Dit kan AquaBASE afhankelijk van de klantvraag bij de opdrachtgever, opdrachtnemer of in bouwteam uitvoeren.

De partners van AquaBASE gaan verder dan enkel waterberging. Door het bundelen van kennis is AquaBASE in staat om breed te kunnen adviseren, bijvoorbeeld over stabiliteit en het inpassen in de omgeving de relatie met groen en de monitoring.

Samen voor het Spoor

Samen voor het Spoor

Samen voor het Spoor BV (SvhS) is een SDG 8 en 9 startup ontstaan in 2019 vanuit de gedachte dat professionals de ambitie hebben om te werken aan het spoornetwerk in Nederland. SvhS is speciaal opgericht om de beste vakmensen op spoorgebied en infrastructuur te leveren aan ProRail in het domein Techniek. SvhS regelt als broker de rekrutering en toelevering van kandidaten, net als de contractuele en administratieve zaken rondom de interim professional. Sinds het ontstaan van SvhS zijn rees reeds een kleine 250 (interim) professionals actief geweest aan het spoornetwerk.

Treinen veilig en op tijd door Nederland, dat doen wij samen. Op het drukste netwerk ter wereld. Een mooie technische uitdaging!

Partners in Projectbeheersing

Partners in Project- en Procesmanagement

Partners in Project- en Procesmanagement BV (PinP) is een SDG 8 en 9 startup opgericht in 2020 vanuit de missie om binnen het Integraal Projectmanagement Model (rolhouders en adviseurs) met menskracht en informatie een prominente rol te spelen in complexe projecten en projectteams. Sinds het ontstaan van PinP zijn (interim) professionals op tiental aansprekende complexe projecten actief.

Partners in Project- en Procesmanagement is als transparante netwerkorganisatie continu op zoek naar integrale projectbeheersers en specialisten in risicomanagement, planning, financieel management en projectondersteuning.

DuSpot

DuSpot BV is een SDG 11 en 12 startup opgericht in 2021 als het onafhankelijk matchingsplatform voor vrijkomende bouwmaterialen door snel, eenvoudig en overzichtelijk te delen en te matchen. Overheden, ingenieursbureaus en aannemers kunnen dankzij DuSpot vrijkomende bouwstoffen hergebruiken voor optimale duurzaamheid.

Dankzij het gebruik van het DuSpot matchingsplatform wordt hergebruik gestimuleerd, één van de duurzaamst mogelijke werkwijzen. Middels Duspot op weg naar volledige circulariteit én het vermijden van stortkosten, depotkosten en verlaging van transport bewegingen en kosten.

“Zie jij een kans in de markt en wil je met ons ondernemen? Neem dan contact met mij op”

Hans Westerhof
Expeditie creator/ Algemeen directeur

+31 65 38 15 80 7
hans.westerhof@syntraal.com

Syntraal is de netwerkorganisatie voor talent in de fysieke leefomgeving. Waarbij elke individuele professional met haar/zijn talent de basis vormt van ons gezamenlijke wij. 

Een wij die zorgt voor daadwerkelijk ondernemerschap in gezamenlijkheid. Gezamenlijkheid die ervoor zorgt dat Syntraal bij elke uitdaging impact weet te creëren.

Syntraal gaat een stap verder. Syntraal richt indien nodig, in gezamenlijkheid, zelfstandige opererende bedrijven op die met onze kennisprofessionals impact leveren aan een mooier, duurzamer, veiliger en sociale leefomgeving.

Syntraal is de netwerkorganisatie voor de fysieke leefomgeving met kennis professionals in vaste dienst die impact leveren aan een mooier, duurzamer, veiliger en sociale leefomgeving

Wij werken vanuit jouw talent. Dat maakt ons uniek. Wij geloven dat jij het beste presteert als jij in je kracht staat, gemotiveerd bent en energie krijgt van wat je doet.

Syntraal is er dus op gericht om obstakels weg te nemen die de groei of ontwikkeling belemmeren, van zowel het individu als het gezamenlijk ondernemerschap

Syntraal stimuleert arbeidsparticipatie door aanwezig werk in Nederland inzichtelijk te maken, ook voor diegene die verder van de arbeidsmarkt afstaat.

Als Syntraal willen wij dan ook met intermediaire organisatietalent arbeidsparticipatie stimuleren en, indien nodig, participeren in deelnemingen die dit stimuleren.

Syntraal brengt daarom in Nederland aanwezig individueel talent en organisaties samen.
Wij helpen opdrachtgevers met het matchen van het beste talent passend bij de hulpvraag.