Nederland is gestart met de uitvoering van de warmtetransitie. Maar zijn alle varianten wel echt goed afgewogen en krijgen we straks geen collectieve spijt?

Die vraag wordt heel vaak gesteld. En om het antwoord hierop te geven heeft Syntraal de impactmatrix ontwikkeld. Een eenvoudige tool, waarmee snel alle relevante warmteoplossingen op hun waarde worden getoetst. Inmiddels hebben we de tool al bij diverse gemeenten toegepast. Met als resultaat dat alle betrokkenen overtuigd zijn dat de juiste keuzes zijn gemaakt en de juiste weg is ingeslagen.

Onze impactmatrix is een eenvoudig hulpmiddel, waarmee niet alleen een goede technische, maar ook een goede maatschappelijke afweging wordt gemaakt. De tool maakt voor alle belanghebbenden inzichtelijk hoe de keuze voor de meest kansrijke technieken tot stand is gekomen. We beoordelen de voor- en nadelen van warmtetechnieken aan de hand van vastgestelde criteria en vergelijken de technieken specifiek in de lokale context van uw gebied. Hierdoor kunnen we de technieken op hun lokale waarde schatten.

De ervaring leert dat het voldoende is om maximaal 10 criteria te kiezen. Hierdoor kunnen we prioriteiten aanbrengen in wat écht doorslaggevend is. Daarnaast leidt het hanteren van te veel criteria tot het ‘uitmiddelen/dempen’ van het resultaat. Onder de streep komt er dan geen duidelijk voorkeursscenario naar voren.

De technieken scoren we met 0% – 25% – 50% – 75% – 100% voor elk van de beoordelingscriteria. Aan elk van de criteria wordt ook een wegingsscore toegekend, om prioriteit aan te brengen. Bij elk criterium geven we een gemotiveerde verantwoording wat een bepaalde %-score inhoudt en hoe de weging toegekend wordt. Het uiteindelijke resultaat is een handig overzicht in tabelvorm waarin alle beoordeelde technieken gerangschikt zijn op score.

Geïnteresseerd in de tool? Neem contact met ons op via aquathermie@syntraal.com of 088 02 44 300.