Sinds mei 2018 wordt Zwembad De Veldkamp in Wezep verwarmd met de restwarmte van aardappelproducent CêlaVíta. CêlaVíta loosde dagelijks gezuiverd afvalwater van dertig graden op het riool in Wezep. De hoeveelheid was ongeveer gelijk aan de inhoud van een groot zwembad. Na onderzoek van Syntraal en advies- en ingenieursbureau Tauw bleek dat het relatief eenvoudig was om de restwarmte van de aardappelfabriek te winnen. Hiermee wordt het zwembad De Veldkamp nu verwarmd. 

Riothermie

De techniek waarmee huizen en gebouwen worden verwarmd met restwarmte uit het riool heet riothermie. Als we alle warmte uit het riool weten te halen, kunnen we hier vijftien procent van de Nederlandse huishoudens verwarmen. Riothermie is dus een duurzame en voordelige oplossing in de hedendaagse energietransitie.

Efficiënt benutten rioolwarmte

In Nederland ligt zo’n honderdduizend kilometer riool in de bodem. Bij Syntraal en Tauw zien we deze kostbare infrastructuur als warmtenet. Beschikbare warmte kan zo efficiënt benut worden. Daarnaast wordt de transitie naar duurzame energie versneld. Het is belangrijk om lokale energievragen, daar waar mogelijk, lokaal op te lossen. Op verschillende plaatsen wordt onderzoek gedaan om riothermie in te zetten. Zo wordt riothermie al succesvol toegepast op de zwembaden in Raalte en op Urk en een school in Velsen.

Rol Syntraal

Syntraler Barry Meddeler is sinds het begin van het project betrokken. Voor de gemeente Oldebroek, waar Wezep onder valt, schreef hij enkele jaren geleden een rapport over de mogelijkheden van riothermie. Die waren er zeker, maar de financiering was een probleem. Zowel de aardappelfabriek als de gemeente wilden in eerste instantie geen geld beschikbaar stellen. Uiteindelijk besloot Tauw, samen met de exploitant van het zwembad , zelf een BV op te richten en de investering te doen. De verwachting is dat het project over tien jaar winstgevend is.

Lees het gehele artikel hier.