Wadi’s: de onmisbare kameleons van onze leefomgeving

Het Nederlandse stedelijke gebied is de laatste tientallen jaren flink veranderd. Oude wijken worden geherstructureerd en nieuwbouwwijken, bedrijventerreinen en hoogbouw schieten als paddenstoelen uit de grond. Maar er is ook een andere transformatie gaande, heel stilletjes en – voor de meeste mensen – onopvallend. Een ‘ding’ dat vanwege de vele voordelen de nodige aandacht krijgt […]

Lees meer

Energiecorridor A58

Welke locaties rond de A58 zijn kansrijk als het gaat om duurzame energiewinning en -opslag van energie? Dit hebben wij onderzocht in opdracht van de stichting MOED, Metropoolregio Eindhoven, Hart van Brabant, gemeente Breda, Rijkswaterstaat en Enexis Groep. Een uitdagend project. Omdat op de A58 tussen de knooppunten Sint-Annabosch en Galder en tussen Eindhoven en […]

Lees meer

Gasloos verwarmen en koelen Vellesan College

Met het klimaatprogramma Velsen, stad van zon, zee en wind wil de gemeente haar inspanningen op het gebied van duurzaamheid ontwikkelen. Vooral verwarmen vergt een grote energiebehoefte. Daarvoor zijn nieuwe energiebronnen en efficiënter gebruik van bestaande bronnen nodig. Dankzij haar prominente ligging aan de kust, zijn er voor Velsen veel mogelijkheden om in deze energietransitie voorop […]

Lees meer

Aardappelfabriek verwarmd zwembad

Zwembad De Veldkamp in Wezep wordt verwarmd met restwarmte van de fabriek van aardappel-producent CêlaVíta. Syntraal (en dochter Amfius BV) en Sportfondsen Nederland investeerden gezamenlijk €350.000,00 in het project. Gemeente Oldebroek staat garant voor 50% van de totale investering. Aan de rand van Wezep loost CêlaVíta dagelijks gezuiverd afvalwater met een temperatuur van ruim 30 […]

Lees meer

Omgevingswarmtekaart Vallei en Veluwe

Voor waterschap Vallei en Veluwe hebben we een omgevingswarmtekaart gemaakt welke te zien is via www.omgevingswarmte.nl/geldersewaterschappen. Op de kaart zijn verschillende bronnen zichtbaar, waaronder: Warmtepotentie afvalwater Warmtepotentie oppervlaktewater Gerealiseerde windenergie Gerealiseerde zonne-energie Waterkracht Biobrandstof Het doel van waterschap Vallei en Veluwe is om met deze kaart de potentie van omgevingswarmte en andere energiebronnen concreet in […]

Lees meer

Energiesysteem Groote Wielen ‘s Hertogenbosch

In opdracht van de gemeente ‘s Hertogenbosch heeft Syntraal een onderzoek verricht naar de haalbaarheid van aquathermie als bron voor de warmte en koudevoorziening van de nieuw te ontwikkelen wijk De Groote Wielen. In dit gebied zijn circa 550 woningen en appartementen gepland als ook zo’n 7.000 – 8.000 m2 voorzieningen, inclusief een nieuw te […]

Lees meer

Omgevingswarmtekaart voor Waternet

Op www.omgevingswarmte.nl/waternet kun je nu de omgevingswarmtekaart voor het hele beheergebied van Waternet zien. In de kaart hebben we alle warmtebronnen in en om Amsterdam in beeld gebracht en hebben we ook de warmtevraag bepaald, zoals die nu is en zoals die in 2040 wordt verwacht. De kaart bevat ook een analysetool, waarmee je een […]

Lees meer

Energiesysteem Centrumeiland Amsterdam

Het Centrumeiland is het jongste eiland uit de archipel van eilanden die gezamenlijk IJburg vormen. In de periode van 2018 tot 2023 worden er op het eiland 1300 woningen gebouwd met de daarbij horende voorzieningen. De gemeente Amsterdam heeft de doelstelling om het Centrumeiland energieneutraal te maken. De gemeente heeft ons gevraagd om verschillende varianten […]

Lees meer

Riothermie Zwembad ’t Bun op Urk

Vanaf eind 2016 is het eerste Nederlandse riothermiesysteem in een persleiding, in combinatie met een WKO, een feit. Hiermee worden twee innovatieve ideeën werkelijkheid: riothermie in een persleiding én de combi met open bodemenergie. Zwembad ‘t Bun op Urk wordt hierdoor gasloos en duurzaam verwarmd. In een zorgvuldig uitgewerkt plan hebben wij voor de gemeente […]

Lees meer

Aquathermie viewer brengt potenties warmte uit afval- en oppervlaktewater in beeld

Op 18 februari jl. is in Amersfoort een speciale Aquathermie viewer gelanceerd die de potenties van warmte uit oppervlaktewater (TEO) en afvalwater (TEA) op regionaal en lokaal niveau gedetailleerd in beeld brengt. Daarmee wordt voor alle partijen inzichtelijk welke bijdrage vanuit het waterbeheer geleverd kan worden aan de warmtetransitie. De viewers werden toegelicht op een […]

Lees meer