Wim van Oudbroekhuizen werkt via Syntraal aan een project voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). “Doordat ik met zoveel verschillende mensen werk zijn er altijd uitdagingen. Dan is het juist mooi als je de kikkers wel in de vijver krijgt.”

Ik ben van huis uit werktuigbouwkundige. We hadden vroeger bij ons thuis een aannemersbedrijf in de aanleg van kabels en leidingen. Ik ben daar tot 1998 blijven werken en ben toen zelf een aannemersbedrijf begonnen in de aanleg van kabels en leidingen. Dat bedrijf heb ik na één jaar overgedragen aan Heijmans. Vervolgens ben ik in 2020 een IT-bedrijf/ingenieursbureau gestart dat zich bezig hield met software voor de infra markt en het verleggen van kabels en leidingen bij infrastructurele projecten. Dat bedrijf heb ik tot 2018 opgebouwd. We zaten op een gegeven moment op 60 mensen, maar dat werd mij te groot. Ik wilde zelf ook graag projecten blijven doen en dat lukte niet meer bij die grootte.

Na een door corona onderbroken sabbatical jaar werk ik nu sinds acht maanden via Syntraal. Nu werk ik via Syntraal bij HDSR aan het project Sterke Lekdijk. De Lekdijk wordt aangepast in het kader van het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP). Dat is een initiatief van het Rijk waarin besloten is dat de dijken aan de hedendaagse normen moeten voldoen en dat de komende 50 jaar ook blijven doen. We kijken simpel gezegd hoe de dijk erbij ligt, of deze aan de norm voldoet en of deze waterveilig is. Vervolgens wordt er een plan gemaakt om aanpassingen te maken waar dit nodig is. De aanpassingen die voornamelijk worden doorgevoerd zijn talud aanpassingen en maatregelen tegen voorkomen van piping (water dat onder een kade, dijk of ander kunstwerk stroomt als gevolg van een groot waterstandsverschil).

Ik houd mij bezig met de kabels en leidingen. Dit gaat om de nutsvoorzieningen zoals water, elektra, gas, telecommunicatie en riolering. Voorzieningen die iedereen tegenwoordig heeft en ze niet meer weg kan denken. Het is mijn verantwoordelijkheid om het proces te begeleiden voor het in stand houden van kabels en leidingen, dan wel het aanpassen van kabels en leidingen.
Vooral de diversiteit in mijn werk vind ik leuk. Kabels en Leidingen heeft raakvlakken met heel veel disciplines, civiel technische, juridische, procedureel, contractueel, maar ook de financiële zaken komen aan de orde en moeten gemanaged worden. Omdat er veel partijen zijn waar afstemming mee is (nutsbedrijven, eigen medewerkers, medewerkers van de uitvoerende aannemers en ingenieursbureaus) is helder en duidelijk communiceren belangrijk om met zijn allen de goede kant op te gaan. Ik ben blij dat ik de mogelijkheid heb gekregen om via Syntraal aan dit mooie project te mogen werken.