Het enthousiasme voor de energietransitie in Nederland neemt af en de afgesproken doelen lijken niet of lastig haalbaar. Door een te laag groeitempo zullen we naar verwachting slechts 25% van onze nationale reductie-doelstelling in 2030 halen in plaats van de beoogde 49%. Een van de oorzaken is het feit dat de potentie van warmtenetten nog niet wordt benut vanwege de hoge kosten. De huidige benadering van woonlastenneutrali-teit vormt hierin de bottelneck. Dat kan en moet anders. In dit whitepaper beschrijft Simon Bos hoe.

Houd de kosten voor de realisatie en exploitatie van warmtenetten buiten de lokale businesscases, baseer een warmtenet op de karakteristiek van de wijk en breng het in beheer van een onafhankelijke netbeheerder. Daarmee wordt de financiële pijn voor een belangrijk deel uit de lokale businesscase gehaald en stimuleer je innovatie.

Download het volledige whitepaper hier Whitepaper warmtenetten