Tauw Group B.V. lanceert vandaag een innovatieve scale-up: Amfius. Amfius is projectontwikkelaar voor het realiseren van projecten waarin lokale (rest)warmte als vervanger van aardgas wordt ingezet. Hiermee verwarmt en koelt de onderneming openbare objecten als zwembaden, scholen en zorgcomplexen. Door deze lokale aanpak voorziet Amfius op gasloze wijze in de lokale warmte- en koudevraag.

Omgevingswarmte

Amfius wint warmte en koude uit de directe omgeving door gebruik te maken  van technieken als aquathermie, riothermie, omgevingswarmte en restwarmte. Op die manier worden meren, plassen, riolering, RWZI’s en dergelijke opeens energiebronnen waarmee grote energieverbruikers zoals zwembaden en scholen duurzaam verwarmd en gekoeld worden. Directeur Tauw Group Ralph van Roessel is verheugd over de scale-up. “Om de transitie naar een duurzame leefomgeving aan te jagen, is innovatie nodig. Dat brengen we binnen onze Tauw-organisatie dagelijks in praktijk. Prachtig om te zien hoe de innovatieve technische denkkracht van onze adviseurs nu via Amfius concreet wordt toegepast. Zo leveren wij een wezenlijke bijdrage aan een schonere en duurzamere wereld.”

Van investering tot realisatie

Door lokale warmtebronnen te koppelen aan lokale warmteafnemers, brengt Amfius vraag en aanbod bij elkaar. Amfius is transparant over kosten, opbrengsten en terugverdientijd. De onderneming neemt het initiatief in investering, aanleg en exploitatie en garandeert daarmee volledige ontzorging. Hans Westerhof, directeur van Amfius: “De projectontwikkeling en technieken die wij  inzetten zijn uitermate geschikt om toe te passen bij warmteafnemers zoals zwembaden, scholen en zorgcomplexen. Zo zorgen we ervoor dat deze objecten niet langer afhankelijk zijn van fossiel aardgas. Hiermee zetten we concrete stappen in de energietransitie en bouwen we verder aan een duurzame wereld.” 

Zwemwater verwarmd door aardappels

Eén van de voorbeeldprojecten waarbij deze techniek is toegepast, is zwembad De Veldkamp in Wezep. Door dit zwembad te verwarmen met restwarmte van aardappelfabrikant CêlaVíta geeft Amfius samen met de betrokken partijen concreet invulling aan duurzaamheid op lokaal niveau. Westerhof: “Een project als De Veldkamp laat zien dat we met  Amfius in staat zijn om snel in te spelen op de actuele transitie naar een gasloze maatschappij.”

Kijk voor meer informatie op www.amfius.nl