Edwin van den Boogaard startte in 1999 bij Tauw. Na bijna 20 jaar op bodemgebied gewerkt te hebben, rondde hij twee jaar geleden de HBO-opleiding Kwaliteits- en Procesmanagement af. Momenteel werkt hij als bodemadviseur voor project de Vestdijk in het centrum van Eindhoven. Daarnaast is hij twee dagen in de week te vinden op de Technische Universiteit in Eindhoven èn is hij elke dinsdag op het hoofdkantoor van Syntraal waar hij zijn dag vult met vergaderingen over milieukundig toezicht, veiligheid en procesbeheersing.

Kwaliteits- en procesmanagement
Ik heb twee jaar geleden de HBO-opleiding Proces Management afgerond. Voor Syntraal verzorg ik het kwaliteitsmanagement in kader van de verschillende certificeringen (NEN 4400, Bovib, BRL 6000 en ISO 9001). Samen met Wouter Pietermaat (veiligheidskundige) verzorgen wij samen het veiligheidsbeleid van Syntraal. De dagen op kantoor in Deventer zijn altijd gevuld met meetings en vliegen voorbij.

Bodemadviseur
Ik werk als bodemadviseur voor project de Vestdijk in Eindhoven. De Vestdijk loopt vanaf het stationsplein helemaal naar de Hertogstraat. Het is een complexe omgeving met veel stakeholders en verkeersstromen. Per fase in het project heb ik gekeken naar wat we kunnen tegenkomen in de bodem. Hebben we alleen grondwaterverontreiniging of ook grondverontreiniging? Wat betekent dat voor de uitvoering? En hoe doen we dat met de grond? Als het licht verontreinigd is, kan het herschikt worden, maar als het erger vervuild is dan moet de grond naar een reiniger. Verder kijk ik naar veiligheidsaspecten. Wat betekent het nu voor de mensen die gaan werken in het werkvak en in aanraking kunnen komen met mogelijke bodemverontreinigingen

Bouwteam constructie
We zijn hier nu bijna twee jaar bezig. Ik ben ingevlogen toen er een aantal verontreinigingen in de grond werden aangetroffen. Ik geef advies aan de andere partijen in het bouwteam op het gebied van bodem. Ik schrijf geen rapporten, maar geef adviezen. Gezien het feit dat het project vooral in de basis een civieltechnisch karakter heeft, is het belangrijk om mijn adviezen te vertalen naar begrijpbare adviezen voor niet milieutechnisch onderlegde personen.
We werken hier in een ‘bouwteam constructie’. De gemeente Eindhoven, de aannemer Strabag, Tauw en Syntraal werken samen als één uitvoeringsteam. Normaal gesproken zijn de opdrachtgever en opdrachtnemer heel erg gescheiden, maar in deze verhouding zijn we echt een team. We proberen allemaal expertise in te brengen en gezamenlijk op te trekken.

Bomexperts en archeologen
Volgens de planning moet het project de Vestdijk 19 juni opgeleverd worden. In de afgelopen twee jaar is de einddatum al een aantal keer opgeschoven en is het project verruimt op budget. In eerste instantie zou het alleen om de opbouw van de Vestdijk gaan. Toen is er een aquabase en een riool bijgekomen. Toen er verontreinigde grond werd aangetroffen moesten we deze ook nog herschikken. Daarbij komt dat Eindhoven in de Tweede Wereldoorlog een aantal keer is gebombardeerd waardoor er ook bomgevaar is. Op locatie hebben we altijd twee bomexperts lopen die op elk moment een bom kunnen ontmantelen. Ook komt er twee keer in de week een archeoloog langs. Pas vonden we een oude gracht. Het feit dat wij bomexperts en archeologen hebben rondlopen, heeft natuurlijk een prijskaartje. Ook vertraagd dat het project.

Technische Universiteit
Twee dagen in de week ben ik te vinden op de Technische Universiteit in Eindhoven. Daar ben ik gedetacheerd als ondergronds infra-adviseur en directievoerder. Ik houd me vooral bezig met directievoering en coördinatie van de ondergrondse infrastructuur.
De campus bevindt zich net als de Vestdijk in de binnenstad van Eindhoven en heeft ook een bodem met verschillende bodemkwaliteiten. De universiteit ligt in het voormalige Dommeldal. Een bodem met verschillende milieu hygiënische en civieltechnische uitdagingen. Dit deel is begin jaren ‘50 opgehoogd voor de universiteit die er gebouwd zou worden. Hierdoor is er sprake van een bodem met diverse bodemkwaliteiten op het terrein van de campus. Het is dus nodig om er werkzaamheden uit te voeren zoals het ontmantelen en verwijderen van kabels en leidingen bij panden, het aanbrengen van glasvezel en OV-verlichting en het aanbrengen van 10 KV trafo’s. Deze werkzaamheden vinden plaats in een omgeving waar het primaire proces onderwijs is en er circa 15.000 studenten gebruik maken van de campus. Dit zorgt natuurlijk voor de nodige afstemming en zorgdragen dat werkzaamheden veilig uitgevoerd worden. Mijn primaire taak hierin is procesbegeleiding. Een aantal van mijn werkzaamheden zijn; het controleren van de bodemkwaliteit in relatie met de voorgenomen werkzaamheden, het coördineren van de civieltechnische werkzaamheden met de aannemers en het afstemmen van de werkzaamheden met de verschillende stakeholders binnen de campus.
Mijn contract als adviseur liep eigenlijk tot januari. Dat is nu verlengd tot 1 juli. Ik moet nog één project afronden en dan nog alle revisies afwerken. En dan is het altijd de vraag met dit soort dingen, komt er nog iets bij?

Dichtbij huis
Ik ben geboren en getogen in Eindhoven. De universiteit en de Vestdijk liggen 10 minuten van mijn huis vandaan. Deze situatie is redelijk unicum. Ik heb ook projecten gedraaid in Groningen, Utrecht of Amsterdam. Eigenlijk overal. Maar dat vind ik niet erg. Als een project maar leuk is en genoeg uitdaging geeft tijdens de uitvoering. In Roosendaal heb ik bijvoorbeeld een hele fabriek ontmanteld. Daar waren we op een gegeven moment gewoon 60 uur bezig per week, ook op zaterdagen. We hielden ons bezig met de industriële cleaning van leidingen, asbestsaneringen, sloopwerkzaamheden, het ontmantelen van verkeersvoorzieningen en nog meer. Juist die diversiteit was zo leuk.