Al onze 20 directievoerders zijn nu register directievoerder UAV in de GWW-sector.

Binnen Syntraal was elke directievoerder al in bezit van de diploma basiscursus directievoering UAV. Binnen het team Bouwbegeleiding & Toetsing – waar onze directievoerders deel van uitmaken – bestond de wens tot een verdere persoonlijke talent ontwikkeling en verdieping in de theoretische (vak)kennis & kunde.

Syntraal moedigt persoonlijke talent ontwikkeling aan. Vanuit de kwaliteitsborging is het op peil houden van (vak)kennis & kunde een must om onze opdrachtgevers zo goed mogelijk van dienst te zijn. In overleg tussen Syntraal en CROW is gekozen voor de officiële (nieuwe) opleiding tot register directievoerder UAV in de GWW-sector.

De boeken weer in & huiswerk maken

Begin 2019 is de opleiding in-company gestart en onder leiding van een enthousiaste CROW docent met veel praktijkervaring. Tijdens de lessen is de (vak)kennis & kunde van onze al even bevlogen groep enthousiaste directievoerders bijgespijkerd op het gebied van directievoering UAV in de GWW-sector.

Jan Gardenier, senior directievoerder bij Syntraal vertelt: “Tijdens de opleiding hebben wij een verdiepingsslag gemaakt in onze rol als directievoerder UAV. Hierbij zijn veel zaken aan bod gekomen, van de RAW-besteksystematiek tot de juridische verankering van ons mooie vak. De lessen zijn door het CROW op een zeer inspirerende en interactieve wijze met grote afwisseling van theorie en praktijk gegeven, waarbij de meest recente RAW en UAV wet- & regelgeving is behandeld.”

De opleiding sloot af met een officieel centraal examen medio 2019. Deelnemers die het examen met goed gevolg hebben afgerond worden op genomen in het register met gediplomeerde Directievoerders UAV in de GWW.

Na afloop van de opleiding zijn onze Syntraal directievoerders weer volledig voorzien van de meest actuele (vak)kennis & kunde om adequaat invulling te kunnen blijven geven aan de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden namens onze opdrachtgevers.

Bent u op zoek (of heeft u zelf interesse om ons team te komen versterken) naar een goed opgeleide geregistreerde directievoerder met de meest actuele (vak)kennis & kunde?

Neem dan contact op met Matthijs Bakker van Syntraal.