De vraag naar het ontwerpen van warmtenetten neemt toe. Steeds meer gemeenten gaan over tot de concrete uitwerking van de plannen en voornemens. In een Wijkuitvoeringsplan wordt meer in detail bekeken en berekend wat de beste warmteoplossing is. Het ontwerpen en doorrekenen van warmtenetten speelt hierbij een belangrijke rol. Syntraal is hiervoor uw partner! Wij ontwerpen de warmtenetten met de software van Comsof Heat-software. Een bewuste keuze, omdat wij op deze manier snel en goed een warmtenet kunnen doorrekenen. De route, de ligging en omvang en ook de huisaansluitingen geven we hierin aan.

Bij het ontwerp hoort uiteraard ook een goede kostenraming. Door onze contacten met leveranciers beschikken wij over de meest actuele kosten, waarmee onze ramingen ook betrouwbaar zijn. In onze MapTour treft u  een bloemlezing aan van onze ontwerpen. Een aantal van deze projecten bevinden zich nu in de voorbereidende fase voor de realisatie.

​Heeft u interesse? Wij rekenen uw warmtenet vakkundig voor u door. Niet alleen technisch, maar ook financieel. Daarnaast denken we graag met u mee over de organisatie van uw warmtenet. “Warmtenetten zijn duur en verdienen zich niet terug”, is de algemene gedachte. Dat hoeft echter helemaal niet zo te zijn! Als het warmtenet als nutsvoorziening wordt gerealiseerd, zijn de exploitatiekosten veel lager en is een warmtenet helemaal niet duur.  Geïnteresseerd? Download onze whitepaper​. Daarin leggen we het uit.