Om de wijk Kerschoten van duurzame warmte te voorzien ontwierp Syntraal samen met Over Morgen een warmtenet in opdracht van de gemeente Apeldoorn en drie woningcorporaties. De warmte komt van de RWZI, die naast de wijk ligt.

De jaren ’60 – ’80 wijk bestaat uit een gemengde bebouwing. Naast koop- en huurwoningen staan er een aantal grote warmtevragers zoals een school en een verzorgingstehuis. Ook zijn er plannen voor nieuwe ontwikkelingen rond nieuw- en verbouw op stapel.

We hebben de wensen en eisen van alle partijen vooraf in beeld gebracht en vervolgens een aantal belangrijke kaders en voorwaarden opgesteld. We hebben gekozen voor een combinatie van drie afzonderlijke partijen voor de opwek, transport en levering. Dit blijkt goed mogelijk, zonder dat dit een (organisatorisch) kostenverhogend effect heeft.

Na een aantal oriënterende gesprekken hebben we besloten om de warmte-opwek bij de RWZI te laten plaatsvinden. Met het Waterschap kan van daaruit de warmte middels een (HT)-warmtenet naar en in de wijk worden gedistribueerd. Een lokale energiecoöperatie neemt de levering en verrekening aan de particulieren en de grote warmtevragers voor haar rekening.