Raamcontract gemeente Apeldoorn gegund aan Syntraal/Lybrae

Op woensdag 22 februari 2023 heeft Syntraal de Raamovereenkomst voor de inhuur van civieltechnisch personeel ondertekend op het gemeentehuis van Apeldoorn. Syntraal B.V. heeft samen met combinant Lybrae Nederland B.V. de raamovereenkomst verworven die een verwachte looptijd heeft van maximaal vier jaar. De gemeente Apeldoorn heeft een duidelijke visie met concrete doelstellingen. Vakmanschap, Innovatiekracht, Betrouwbaar en Samenwerking […]

Lees meer

De podcast “Bomen en Borders verdienen beter”

Wilbert onze gepassioneerde adviseur Water & Klimaat is een media ervaring rijker. Wilbert heeft begin februari samen met Hein Iersel een aflevering van de podcast “Groen Gevonden” mogen opnemen. Het onderwerp ging over het vergroten van de sponswerking in de stad. Een onderwerp waar Syntraal praktisch onderzoek naar heeft gedaan over de capillaire werking van geotextielen. […]

Lees meer

Sportcentrum De Blinkerd Den Haag verwarmd met aquathermie

Syntraal heeft voor de gemeente Den Haag een compleet ontwerp gemaakt om sportcentrum De Blinkerd in Den Haag volledig gasloos te verwarmen middels riothermie. Het sportcentrum gebruikt nu jaarlijks zo’n 170.000 m3 gas, terwijl direct naast het sportcentrum een rioolgemaal van Hoogheemraadschap Delfland ligt. In ons onderzoek hebben we aangetoond dat bij dit gemaal ruim […]

Lees meer

Persoonlijk advies voor verduurzaming gebouwen

Ondersteuningsloketten van de provincie Noord-Brabant helpen de gemeenten en culturele instellingen met kennis, coaching en (hulp bij) financiering bij het verduurzamen van gebouwen met een maatschappelijke functie. Zo kunnen voor deze gebouwen sneller energiebesparende maatregelen genomen worden. Dat is de kracht van duurzaam Brabant!  Heel Nederland verduurzaamt. Niet alleen woningeigenaren, maar ook eigenaren van maatschappelijk […]

Lees meer

Barry Meddeler

Collega Barry Meddeler overleden Na een kort ziekbed is vanmorgen vroeg Barry Meddeler overleden op 49 jarige leeftijd en laat een jong gezin achter. Nog geen maand geleden met een kuchje naar de dokter. Na het maken van longfoto’s volgden in een rap tempo vervolg onderzoeken. Nog geen twee weken geleden kwam de uitslag geen […]

Lees meer

Breaking the bubble!

Breaking the bubble! Zo willen Rijkswaterstaat en de samenwerkende marktpartijen gezamenlijk het personele capaciteitsvraagstuk in onze GWW-sector aanpakken. Hierover is nagedacht in een goedbezocht event op 10 november 2022 in de Jaarbeurs Utrecht. Er liggen uitdagende opgaven, terwijl de arbeidsmarkt sterk in beweging is. Maar als wij het willen, lossen we de personele schaarste in […]

Lees meer

Aquathermieviewer de centrale ontsluiting voor regionale data potentie warmte uit water

Op 13 oktober lanceert Syntraal het aquathermieviewer, die in opdracht van STOWA is gemaakt. Het portal is te benaderen via www.aquathermieviewer.nl en vervangt de huidige landelijke aquathermieviewer. Dit nieuwe portal leidt initiatiefnemers van aquathermieprojecten naar de beschikbare informatie per regio. Samen met de STOWA lanceerde Syntraal in 2019 de eerste landelijke aquathermieviewer. Deze is doorontwikkeld […]

Lees meer

Alfred van Zwam en Henri Wichers behalen diploma register directievoerder UAV

Het CROW Certificaat Directievoering UAV voor de GWW is hét kwaliteitskeurmerk voor deskundigen die werken met de UAV/RAW regelgeving/systematiek. Syntraal heeft een tiental medewerkers die de afgelopen jaren register directievoerders UAV zijn geworden. Wij hebben onze poule aan register directievoerders verder aangevuld met een tweetal kennis professionals. Wij feliciteren onze Syntraal collega’s, Alfred van Zwam […]

Lees meer

Herbevestiging Veiligheidscultuurladder

Binnen Syntraal is SDG 3 (goede gezondheid en welzijn) een centraal thema. Daarom worden haar interne processen jaarlijks geaudit, waaronder de veiligheidscultuurladder.  De Safety Culture Ladder (“de Veiligheidsladder”) is een instrument om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag in bedrijven te meten. Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd. Op basis van een week lang interviews met […]

Lees meer

Sanne van Osnabrugge, een invoelende en doortastende gespreksleider

Dr. Joyce Sylvester verzorgde samen met Henrike Branderhorst, co-CEO van TAUW, 4 oktober jl. de lunchlezing over de dilemma’s en kansen van diversiteitsbeleid. Joyce is Dijkgraaf van het waterschap Amstel, Gooi & Vechtstreek. Daarvoor was zij burgemeester bij diverse gemeentes en senator namens de PvdA. Ze is gepromoveerd op de maatschappelijke gevolgen van privatiseringen. Syntraal […]

Lees meer