Op www.omgevingswarmte.nl/waternet kun je nu de omgevingswarmtekaart voor het hele beheergebied van Waternet zien. In de kaart hebben we alle warmtebronnen in en om Amsterdam in beeld gebracht en hebben we ook de warmtevraag bepaald, zoals die nu is en zoals die in 2040 wordt verwacht. De kaart bevat ook een analysetool, waarmee je een bepaald gebied kunt selecteren en daar de warmtegegevens van te zien krijgt. Ook stelt de analyse een kort rapport op dat een globaal inzicht geeft in de toepasbaarheid van lokale warmtebronnen voor de
verwarming van gebouwen en warm tapwater. Bekijk het fimpje om te zien hoe!