Syntraler Simon Bos, manager Omgevingswarmte, blogt over klimatatie. Dat is wat er overblijft als je klimaatadaptatie en -mitigatie in samenhang beschouwt. Op 8 november vertelt hij er meer over op de Vakbeurs Klimaat. 

Hitte is hot. We maken ons er massaal druk om en voelen ons genoodzaakt om het klimaat te beïnvloeden. De zeespiegel stijgt en water zorgt voor overlast. Ja, ook watertekort geeft overlast. Ondiepe rivieren beperken het transport en al maanden geldt in flinke delen van ons land een sproeiverbod. Eigenlijk wel merkwaardig dat de warmtewereld en de waterwereld elkaar nog niet zo goed weten te vinden. De ene wereld houdt zich bezig met klimaatmitigatie, de andere met klimaatadaptatie. Maar volgens mij zijn die twee onlosmakelijk met elkaar verbonden en knippen wij ze los.

Dat we iets aan onze warmte- en koudevoorziening moeten doen, lijkt me duidelijk. Ik liep deze zomer ook regelmatig flink te puffen. Maar ik verbaasde me tegelijkertijd over de manier van ons waterbeheer. Kennelijk zijn we met al ons vernuft nog steeds niet goed in staat om water vast te houden voor momenten dat we het echt nodig hebben. Pieken voeren we zo snel mogelijk af om droge voeten te houden, maar met droogte weten we nog niet zo goed om te gaan. Ik ook niet hoor.

Maar toch vraag ik me steeds af waarom we al dat water zo snel mogelijk afvoeren en niet benutten voor andere doelen? Studies tonen aan dat we de helft van onze warmtevraag kunnen oplossen door warmte te winnen uit oppervlaktewater of afvalwater. Als we dat nu doen in periodes dat we het water gratis uit de lucht aangeboden krijgen, kunnen we dat economisch efficiënt doen. Dus wat mij betreft moeten we een beetje rustig aan doen moet het afvoeren van water, kunnen we warmte winnen en een buffer maken voor droge periodes. Dat laatste doen ze in warme landen toch al jaren? Dan moeten wij dat toch ook kunnen?

U bent me al een stap voor. Want wat doen we dan in die droge, warme periodes met weinig water? Ook warmte winnen! Of juist koelte. Onze vijvers en plassen worden bovendien steeds warmer. Met als gevolg dat we in warme periodes dan geen verkoeling meer kunnen vinden in heerlijk fris zwemwater. De blauwalgen, die door warmte ontstaan, hebben onze plek ingenomen. Dus we gaan dat water, voordat het te warm wordt, een aantal graden afkoelen. Blauwalgen hebben dan veel minder kans en wij kunnen blijven genieten van fris zwemwater. Met water van een graad of 20 kunnen we onze gebouwde omgeving mooi koelen. Utopie? Nee hoor, bij het Vellesan College hebben we deze zomer laten zien dat het werkt en dat we op die manier een schoolgebouw kunnen koelen.

Dus wat mij betreft voegen we klimaatadaptatie en klimaatmitigatie samen en hebben we het voortaan over klimatatie. Klimaatmaatregelen vanuit meerdere invalshoeken, met een integraal doel. Die integratie zorgt juist voor een heerlijk klimaat. Binnen en buiten.