De Gemeente Rotterdam heeft aan de Combinatie RotterdamS DNA, waar Syntraal onderdeel van is, de raamovereenkomst ‘Inhuur civiel- en bodem technische professionals’ gegund. Dit raamcontract draagt bij aan de realisatie van de Rotterdamse ruimtelijke projecten vanuit een bestendig partnership.

In het kader van deze overeenkomst zijn wij op zoek naar partners: interim professionals / ZZP’ers, die graag via Syntraal aan de slag willen voor de gemeente Rotterdam.

Wij zijn specifiek op zoek naar de volgende functies:

Functies m.b.t. bodemonderzoek en -saneringen:
– bodemadviseur
– adviseur bodemsaneringsprojecten
– milieukundig begeleider
– onderzoekmedewerker VLG (veld- en laboratoriummetingen voor milieukundig, geotechnisch en wegenbouwkundig onderzoek)

Voorbereidende functies, zoals:
– projectvoorbereider
– tekenaar
– constructeur
– adviseur

Uitvoerende functies, zoals:
– directievoerder
– contractmanager
– toezichthouder
– toetser
– documentcontroller

Functies m.b.t. projectmanagement, zoals:
– projectleider
– projectmanager
– omgevingsmanager
– risicomanager

Beherende functies, zoals:
– technisch beheerder
– medewerker bereikbaarheid
– toetser bouwplaats vergunning

Heeft u interesse in een van de bovenstaande functies? Neem dan contact op met:
Stef Heynekamp
stef.heynekamp@syntraal.com

Ook voor andere interim functies kunt u bij ons terecht! Klik hier voor meer informatie.