Op 24 januari 1994 begonnen via uitzendbureau Timing, waarna ik per 1 juli 1994 een vast contract heb gekregen van Tauw.
Ik ben begonnen als werktuigbouwkundig tekenaar op de afdeling Werktuigbouw en Elektrotechniek. In die functie zijn de benodigde Wtb-tekeningen voor ontwerpen en bestekken door mij opgesteld, hoofdzakelijk voor poldergemalen en rioolwaterzuiveringen.

Later werden mijn taken uitgebreid met het opstellen van P&ID’s. Dat zijn Proces & Instrumentatie Diagrammen.
Waar ik trots op ben, is dat voor de P&ID’s wij destijds een gezamenlijke database hebben opgezet, die werd gekoppeld aan de tekeningen. Dit om eventuele verschillen tussen lijsten en tekening te voorkomen.
Deze werkzaamheden werden hoofdzakelijk uitgevoerd voor de diverse hoogheemraadschappen en waterschappen.
Verder ben ik jaren voor Tauw ingezet om de capaciteitsmetingen van poldergemalen uit te voeren inclusief de vermogensmetingen. Capaciteitsmetingen worden uitgevoerd om de bijgeleverde pompgrafieken te controleren met de werkelijkheid. Dit waren werkzaamheden door geheel het land.

In de loop der jaren kwam ik steeds meer in aanraking met de uitvoeringspraktijk. Eerst vanuit kantoor de interne controle van uitvoeringstekeningen en onderhoudsvoorschriften. Later gebeurde dit steeds meer op locatie, waar de op- en afnames van pompgemalen plaats vonden. Mijn functie was niet geheel éénduidig. De ene keer als toezichthouder, de andere keer als directievoerder Werktuigbouw.
Begin 2015 heb ik de overstap gemaakt naar Tauw Flexibel Solutions (TFS) waar de focus veel meer lag op projectinhuur. Vanuit die visie ben ik al bijna 2 jaar gedetacheerd bij het Waterschap De Dommel. Ik word daar ingezet als toezichthouder/projectmedewerker bij de optimalisatie van de Energiefabriek in Tilburg. Dit werk ligt niet naast de deur (ik woon immers in Rijssen), maar ik vind het wel heel erg leuk om dit te doen. Ik leer namelijk nog dagelijks.

Ik wil iedereen bedanken die het mogelijk heeft gemaakt om mij op deze manier te ontwikkelen. Dan denk ik aan mijn leidinggevende, mijn collega’s, mijn opdrachtgevers, maar “last but not least”ook mijn gezin.

Gerrit Hulsman