Met het klimaatprogramma Velsen, stad van zon, zee en wind wil de gemeente haar inspanningen op het gebied van duurzaamheid ontwikkelen. Vooral verwarmen vergt een grote energiebehoefte. Daarvoor zijn nieuwe energiebronnen en efficiënter gebruik van bestaande bronnen nodig. Dankzij haar prominente ligging aan de kust, zijn er voor Velsen veel mogelijkheden om in deze energietransitie voorop te lopen.

Syntraal bracht voor de gemeente Velsen de potentiële warmte in het riool, maar ook de potentiële afnemers in beeld. Het Vellesan College aan de Briniostraat kwam hierbij als erg interessant naar voren. We hebben een schatting gemaakt van de gas- en CO2-reductie, waarna het geheel technisch is uitgewerkt en doorgerekend. Dit resulteerde in de uiteindelijke opdracht om met riothermie het Vellesan College duurzamer te verwarmen én te koelen.

Om de warmte te kunnen winnen is een deel van de riolering in de Briniostraat voorzien van een geïntegreerde warmtewisselaar. We maakten de aansluiting via een warmtepomp op het bestaande verwarmings- en koelingssysteem van het Vellesan College. Het resultaat: een verwarmd én gekoeld schoolgebouw, waarbij de voeding van de installatie (de warmte en de koude) wordt opgehaald uit het riool. Door te monitoren kunnen we precies laten zien wat het verminderde gasverbruik en de CO2-reductie is.

Met dit project laten we zien dat er op lokaal niveau substantiële energiebronnen voorhanden zijn, die in onze vraag naar warmte en koude kan voorzien. Daarnaast hebben we aangetoond dat deze techniek een interessante terugverdientijd heeft, die voor veel meer partijen binnen handbereik ligt. Het Vellesan College bespaart op deze manier jaarlijks 13.000 m3 gas en reduceert elk jaar ook nog eens 23 ton CO2.