In opdracht van de gemeente ‘s Hertogenbosch heeft Syntraal een onderzoek verricht naar de haalbaarheid van aquathermie als bron voor de warmte en koudevoorziening van de nieuw te ontwikkelen wijk De Groote Wielen. In dit gebied zijn circa 550 woningen en appartementen gepland als ook zo’n 7.000 – 8.000 m2 voorzieningen, inclusief een nieuw te bouwen school.

De nieuwe wijk Groote Wielen is gelegen aan een grote plas, waar warmte en koude uit gewonnen kan worden. Daarnaast liggen er enkele rioolleidingen, die mogelijk ook als potentiële bron benut kunnen worden.

Voor de gemeente hebben we de technische haalbaarheid in beeld gebracht door te bepalen hoeveel warmte en koude er gewonnen kan worden uit de plas of uit het rioolstelsel en deze af te stemmen op het benodigde vermogen van de wijk (de vraag). Daarbij speelt ook het nut en de noodzaak van een WKO een belangrijke rol.

Om de vraag en het aanbod op elkaar af te stemmen is ook een financiële doorrekening van realisatie en exploitatie gemaakt. Daarnaast is in beeld gebracht welke rol de gemeente kan en mag vervullen bij de realisatie en exploitatie en welke juridische en financiële consequenties dit heeft. De gemeente wil de inzet van nieuwe technieken graag faciliteren en stimuleren. De projectontwikkelaars zullen echter leveringszekerheid willen garanderen aan de kopers en huurders van woningen en appartementen. Zijn dit strijdige belangen of zijn er juist goede samenwerkingsvormen denkbaar en mogelijk om een maximaal duurzame warmtevoorziening te realiseren?